HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Spiele, Jennie Wilhelmina - I11308

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 11 jan 2021 om 17:12 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox persoon | naam = Jennie Spiele | afbeelding = NL-LsHKL__F003-030_blz196-Spiele.jpg | onderschrift = 3 nov 1980 - Fotograaf Norbert Klein |...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Jennie Spiele
3 nov 1980 - Fotograaf Norbert Klein
3 nov 1980 - Fotograaf Norbert Klein

Jennie Spiele (1901-1986) werd geboren op 20 mei 1901 te Losser.[1]

Jennie Spiele werd geboren op de boerderij De Wigger aan de Gronausestraat in de Zoeke. Dit huis en erf heeft een hele lange geschiedenis. In 1563 is er al een vermelding te vinden, maar vermoedelijk is het nog ouder. De naam Lange en Korte Wigger komt voort uit een overlevering. Men zegt dat twee gebroeders Wigger, een kleine (korte) en een lange, het erf hebben verdeeld. Het meest naar de weg toe ligt de Korte Wigger. De Lange Wigger was oorspronkelijk een los-hoes met een bovenkamer, gebouwd in vakwerkstijl.

Het erve draagt het jaartal 1718, maar zal toen gerenoveerd of herbouwd zijn , want het is dus al veel ouder.

Jennie Spiele is haar hele leven op deze boerderij blijven wonen, samen met drie van haar broers. Zij had één zuster, Doortje en vier broers, Jan, Gerrit, Diederik en Dirk. Alleen Doortje en Dirk waren getrouwd.

Jennie ging in Losser naar de lagere school en toen de mogelijkheid er was ging zij naar de Lonneker landbouwhuishoudschool.

In de negentiende eeuw was er in Nederland een grote landbouwcrisis geweest. Met name op de zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland werd bittere armoede geleden. De overheid ging zich toen met de landbouw bemoeien. Kunstmest deed zijn intrede, er kwam landbouwvoorlichting, zuivelconsulenten en ook het landbouwonderwijs werd uitgebreid en bevorderd. De boeren in de toenmalige gemeente Lonneker waren zeer actief. Daar was aan het einde van de negentiende eeuw al een coöperatieve landbouwbank en melkinrichting.

In 1921 werd er ook een landbouwhuishoudschool opgericht in het gebouw van de Lonneker MULO aan de Dr. Benthemstraat / hoek Deurningerstraat in Enschede. Niet-leerplichtige leerlingen konden daar een tweejarige cursus volgen en zich bekwamen in koken, naaien en allerlei andere zaken die voor een goede huishouding noodzakelijk werden geacht.

Jennie Spiele ging hier ook naar toe en zij werd een echte boerin, die inderdaad goed kon koken en naaien en ook alle andere vaardigheden had, die op een boerderij nodig waren.

Zij was medeoprichtster van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Lonneker. Men begon in 1931 met tweeëndertig leden en Lonneker was de eerste afdeling in Overijssel die zich bij de landelijke bond aansloot. Jennie Spiele was daar secretaris en zeer betrokken. Zij had veel interesse voor de politiek en voor sociale zaken en ook dat kwam daar aan de orde.

Zij heeft al haar broers en zussen overleefd en stierf op 27 juli 1986 in Oldenzaal.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.