HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Zwijnenberg, Gerhardus Johannes - I11318

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Gerard Zwijnenberg
27 nov 1993 - Fotograaf Norbert Klein
27 nov 1993 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep onderwijzer

Gerard Zwijnenberg (1930-2017) werd geboren op 19 augustus 1930 in De Lutte.[1]

Hij is gehuwd met M. Koekenberg.

Gerard behaalde in 1952 zijn onderwijzersdiploma en ging werken aan een lagere school in Tilligte. Daarna stond hij jarenlang als leerkracht voor de klas in de St. Plechelmusschool in De Lutte. In 1966 werd hij benoemd tot hoofd van deze school. Na meester Poort en daarna meester Oosterbroek volgde toen een hele lange “Periode Zwijnenberg”. Ruim vijfentwintig jaar lang hebben de Lutternaren onder zijn leiding lager onderwijs genoten, later basisonderwijs genoemd. Hij heeft alle veranderingen binnen het onderwijs en ook binnen de parochie meegemaakt, want een schoolhoofd was daar traditioneel zeer mee verweven. Hij maakte begin zeventiger jaren de afbraak mee van het St. Jozefklooster, dat stond tussen de kerk en de woning van emerituspastoor Van Boxtel. Op het vrijkomende terrein werd de bibliotheek gebouwd. De oude uit 1831 daterende pastorie werd gesloopt en pastoor Hamersveld kreeg een nieuwe woonruimte, die meer voldeed aan de eisen van de tijd.

In 1992 nam Gerard Zwijnenberg afscheid van het onderwijs en op 28 december van dat jaar werd hij onderscheiden voor al zijn maatschappelijke verdiensten. Hij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

Hij heeft voor De Lutte dan ook heel veel betekend. Zo was hij vierentwintig jaar dirigent van het dames- en herenkoor. Hij was bestuurslid van de parochiebibliotheek, later van de openbare bibliotheek en van de Provinciale Bibliotheekcentrale Overijssel-Oost te Borne. Hij maakte deel uit van de ouderraad van het Twents Carmelcollege in Oldenzaal en heeft zich jarenlang ingezet voor het midwinterhoornblazen. In 1986 werd hij voorzitter van wat in die kringen “De Kemissie” wordt genoemd, het overkoepelend orgaan van de Twentse midwinterhoornblazers. De jaarlijkse vergaderingen van deze groep in de stijlvolle omgeving van de historische havezate Het Everloo, zorgden in die tijd nog jaarlijks voor nieuws, vanwege de onenigheid tussen de voorstanders van de zogenoemde oude roep en de melodieblazers.

Gerard Zwijnenberg zet zich nog steeds in voor de gemeenschap. Hij is bestuurslid van de Seniorenraad Losser en van de K.B.O. in De Lutte. Ook is hij actief binnen de historische vereniging De Dree Marken en verleent hij zijn medewerking aan allerlei culturele gebeurtenissen.

Zijn fraaie tuin aan de Plechelmusstraat is één van zijn hobby’s. Ook gaat hij graag fietsen en wandelen in de prachtige natuur rond De Lutte om te genieten van de planten en de vogels en hij hoopt dat hij dat nog lang kan doen.

Gerard Zwijnenberg is op 23 maart 2017 overleden.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.