HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Zusters van Julie Postel

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Zusters van Julie Postel
6 dec 1995 - Fotograaf Norbert Klein
6 dec 1995 - Fotograaf Norbert Klein

De zusters van Julie Postel, officieel genaamd de Congregatie van de Arme dochters van barmhartigheid van de H. Maria Magdalena kwamen op 17 september 1917 naar Losser.[1]


Moeder Desideria en de zusters Lambertha, Gudula en Clara gaan dan de zieken en bejaarden verzorgen in het pas gebouwde Sint Bernardus Gesticht, het statige, karakteristieke pand aan de toenmalige Voorstraat (nu Bernard Leurinkstraat). Een zieken- en bejaardenhuis, dat was gesticht door pastoor Petrus van Beurden, met behulp van schenkingen van Bernardus Leurink en later ook van G.J. Blokhoff. Dit vormde het begin van de verpleging van zieken en bejaarden in Losser. Een lange geschiedenis met een uitbreiding midden in de crisistijd van de jaren dertig, nieuwbouw in 1968, sluiting van het ziekenhuis in 1983, de afbraak van het oude gebouw in 1986; dit alles heeft geresulteerd in het huidige complex, met polikliniek, verpleeghuis, bejaardentehuis en appartementen en aanleunwoningen.

Diverse generaties van de zusters van de orde van Julie Postel hebben in dit zieken- en bejaardenhuis hun roeping in praktijk gebracht. Niet alleen de zieken verzorgen en assisteren bij operaties. Ook alle maaltijden werden er verzorgd. In de kelder stonden wel duizend weckflessen met groente en fruit. Varkens werden op de eigen boerderij geslacht en door de zusters verwerkt. In de vijftiger jaren zijn er circa veertien religieuzen werkzaam. Verder nog één knecht die de boerderij beheert en die wordt geholpen door de bejaarde mannen uit het tehuis. De zusters komen dan nog nauwelijks buiten het terrein. Ze hebben ook een eigen kapel.

Aan het einde van de vijftiger jaren wordt een begin gemaakt met de vereenvoudiging van de kloosterkleding. De grote naar weerszijden uitstekende kap, de zogenoemde vliegkap, zoals afgebeeld op de beeldengroep bij het huidige complex, wordt vervangen door een kleine eenvoudige sluierkap. Maar al spoedig doet de burgerkleding zijn intrede. Uiterlijk is dit alles een geweldige metamorfose, ook voor de zusters onderling. Men kende elkaar niet terug en het kwam voor, dat twee zusters in de bus naar Enschede elkaar voorbij liepen, zonder de ander direct te herkennen.

In 1971 komt de grootste verandering. Door de interne aanpassing van het oude gebouw tot verpleeghuis Oldenhove moeten de zusters hun communiteit in het pand verlaten. Ze mogen hun intrek nemen in de nieuwe verpleegstersflat, maar die huisvesting achten ze niet zo geschikt. Ze vinden een onderkomen in een blok woningen van het twee-onder-één kap type in een nieuw bouwplan in het uitbreidingsplan Losser Zuid aan de Dr. Staringstraat 1 en 3.

Hier wonen zij temidden van gezinnen met jonge kinderen en de zusters gedragen zich als echte noabers. Is er een oppas nodig, dan zijn er altijd wel één of twee religieuzen bereid om te komen babysitten. De buurtbewoners worden uitgenodigd op de verschillende kloosterjubilea en op oudejaarsavond is het huis van de zusters jarenlang de plaats waar de hele buurt een toast uitbrengt op het nieuwe jaar. Het wordt uiteindelijk een klein bejaardentehuis voor de zusters.

Op deze foto in het huis aan de Dr. Staringstraat staan v.l.n.r.:

  • Zr. M. Paraclita (Theodora Coenen, geb. 25-10-1922, overleden op 7-12-1998). In Losser van 1-7-1972 tot 1-3-1996.
  • Zr. Wilfrida ( Berendina Hendrika Karnebeek), geb. 15-9-1925. In Losser van oktober 1985 tot februari 1996.
  • Zr. Eymard (Johanna Kuipers, geb. 3-3-1922). In Losser van 14 april 1982 tot februari 1996.
  • Zr. M. Egidia (Johanna Pape) geb. 26-11-1910. In Losser van van1-12-1979 tot 6-3-1996.
  • Zr. Rosa (Geertruida Nijhuis, geb. 28-4-1926). In Losser van 19-11-1991 tot 6-3-1996.
  • Zr. Marie Postel (Diny Kinds, geb. 18-2-1931).

De communiteit aan de Dr. Staringstraat werd in verband met de hoge leeftijd van de zusters opgeheven in 1996. Zeer bekende zusters als Francisca en Rudolpha zijn al eerder teruggekeerd naar het moederhuis in Boxmeer.

Zr. Marie Postel (Diny Kinds) die op 1-4-1975 naar Losser was gekomen, blijft hier nog. Zij verhuist naar De Hofkamp en maakt zich nog tot 25 september 2001 zeer verdienstelijk binnen de Martinusparochie. Met haar vertrek in 2001 is er een einde gekomen aan de aanwezigheid van de zusters van Julie Postel in Losser.

Extern

Wikipedia - Zusters van Postel

Website Congregatie Zusters van Julie Postel


Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.