HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Wevers, Gerard - I11777

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Gerard Wevers
18 sep 1995 - Fotograaf Norbert Klein
18 sep 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep gemeenteambtenaar

Gerard Wevers (1946-) werd geboren op 13 juni 1946 te Enschede.[1]

Hij ging daar naar de St. Jozefschool, een r.k. lagere school bij de gelijknamige kerk, in die jaren nog een jongensschool. Daarna behaalde hij het MULO-A diploma (+wiskunde) aan de r.k. Aloysius-ULO, ook een jongensschool in dezelfde buurt.

Op 3 september 1962 trad hij in dienst van de gemeente Enschede. Hij ging werken bij de Dienst Openbare Werken en Volkshuishuisvesting, eerst als archiefverzorger en vervolgens als medewerker van het directiesecretariaat. Maar het was werken en leren in die tijd; van 1962 tot 1964 ging Gerard Wevers naar de Avond-HBS. Daarna volgde hij de opleiding Archiefverzorging I en Gemeente-administratie I.

Op 1 juni 1968 trad hij in dienst bij de gemeente Losser, op de Afdeling Financiën. Hij werd daar eerst algemeen financieel medewerker, later beleidsmedewerker gemeentefinanciën.

Tegelijkertijd vervolgde hij zijn studie: van 1968 tot 1972 rondde hij de opleiding Gemeentefinanciën af.

Toen hij in Losser kwam werken was de afdeling financiën en het kantoor van de gemeenteontvanger gehuisvest in een houten barak achter de vroegere burgemeesterswoning. Dat was dus zweten in de zomer (en dat voor een ambtenaar; aldus zijn eigen woorden). Hij had in zijn loopbaan achtereenvolgens te maken met twee afdelingchefs de heren H. Engbers en J. Pot, de latere gemeentesecretaris. Bekende collega’s uit de eerste jaren waren de heren J. Nijhuis en W. Butterhof.

Gerard Wevers heeft zijn werk altijd met veel plezier gedaan. In 1983 werd hij hoofd van de Afdeling Financiën. Hij heeft zijn werk eigenlijk zijn hele leven lang als een hobby ervaren. Op de Afdeling Financiën heerste in zijn ogen altijd een zeer prettige werksfeer en dat was ook motiverend.

Gerard Wevers heeft gediend onder vijf burgemeesters: J.P.A.M. van de Sandt (tot 1976), W.M.A. Peters (tot 1986), J. Smit (tot 2000), N. van den Nieuwboer-Langenkamp (tot 2004) en als laatste de interim-burgemeester A. Bolhuis. Zesendertig jaar gemeentelijke geschiedenis heeft hij van nabij meegemaakt. Begrotingen en financiële plaatjes in alle soorten en maten zijn aan zijn oog voorbijgetrokken. Hij maakte de financieel goede tijden mee, waarin Losser trots kon zijn op het laagste belastingniveau in Overijssel en tevens goede voorzieningen had. De plantsoenen lagen er prachtig bij. Er werden ruim opgezette scholen gebouwd met grote speelplaatsen en ook veel groen. En het (openlucht)zwembad hoorde er nog gewoon bij.

Maar de laatste jaren van zijn loopbaan heeft hij ook de sterk afkalvende financiële positie van de gemeente meegemaakt met onder meer de verbouwingskosten van het gemeentehuis en de tekorten op Top Craft en LAGA 2003.

Gerard Wevers trouwde op 11 december 1969 met Jetty Bouma uit Enschede. Binnen de Losserse gemeenschap zette hij zijn financiële talenten ook in als penningmeester van de familievereniging van de Losserhof, de Stichting sociaal cultureel werk en de Stichting Bruegheliaans Festijn.

Op 1 oktober 2004 ging hij na een 42-jarig gemeentelijk dienstverband met vervroegd pensioen, door gebruik te maken van de Flexibele pensioenuittredingsregeling (FPU).

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.