HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Wevers, Berndina Gesina - I11305

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Dina Schoof-geboren Hollmann-Wevers
20 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
20 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep onderwijzeres

Berndina Gesina Wevers (1910-2005) werd geboren op 12 december 1910 in Losser.[1]

Op de lagere school kon ze goed leren zodat ze zelfs een klas mocht “overslaan”. Voor die tijd kwam ze jong van school en toen ze 13 jaar was heeft juffrouw Molendijk van de christelijke bewaarschool, zo werd de kleuterschool toen genoemd, haar gevraagd om te komen helpen. Het schoolgeld was 6 cent per week, het salaris van een hoofdleidster 37 gulden per maand en de hulp kreeg 60 cent per week. Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog heeft Dina zich op deze wijze aan de kleuters gewijd. Daarna werkte ze enige tijd in de textielindustrie in Enschede en Gronau. Tijdens de Tweede Wereldoorlog smokkelde ze vaak brieven over de grens naar mensen die in Duitsland tewerk waren gesteld. De grensbeambten koesterden de nodige argwaan, want als ze werd aangehouden bij het passeren van de grens werd er vaak gezegd: “Die Dina sollen wir gut beobachten”.

Toen de oorlog voorbij was kreeg ze zelfstandig een kleutergroep onder haar hoede in de christelijke kleuterschool, die gehuisvest was in de voorzaal van Ons Gebouw. In 1949 werd ze hoofdleidster. Juffrouw Dina was inmiddels getrouwd met Arnold Schoof geboren Hollmann uit Overdinkel op 20 juli 1946. Spoedig kregen ze een huis in Losser toegewezen. Maar toen bleek dat voor sommige gezinnen nog ernstiger huisvestingsproblemen speelden, kwam de burgemeester persoonlijk aan hen vragen of ze alstublieft van de hun toegewezen woning wilden afzien. En dat gebeurde ook. Jarenlang hebben ze toen in één van de huizen naast Ons Gebouw gewoond. Aan de andere kant van Ons Gebouw woonde in de nieuwe pastorie ds. Postma met wie de familie Schoof heel goed bevriend was.

Gehuwd, inmiddels twee kinderen en daarbij ook nog werken; juffrouw Dina deed het en dat was voor die tijd best progressief. Ondanks haar drukke bezigheden en niet altijd even gemakkelijke gezinsomstandigheden (haar man was vaak ziek) zag ze nog kans om alsnog haar diploma kleuterleidster en hoofdleidster te behalen.

Gedurende vele jaren heeft ze als hoofdleidster samengewerkt met Christel Hogebrink.

Na een periode waarin haar gezondheid te wensen overliet nam ze op zondag 9 september 1973 afscheid in een speciale kerkdienst waarna haar een receptie in Ons Gebouw werd aangeboden. In een krantenverslag wordt vermeld: “Juffrouw Dina’ zoals zij onder de ouders en kinderen algemeen bekend is, heeft de Chr. Kleuterschool gedurende een groot aantal jaren op meer dan voortreffelijke wijze gediend. Honderden jonge kinderen zijn door haar handen gegaan en het mooiste is voor haar toch wel dat zeer veel kinderen met grote dankbaarheid terug denken aan ‘juffrouw Dina’ als de figuur aan wie ze alle narigheidjes en moeilijkheden konden toevertrouwen in de wetenschap dat ‘hun juf’ hen door de kindermoeilijkheden heenloodste”.

Juffrouw Dina was zeer betrokken bij kerkelijke activiteiten. Heel lang is ze leidster geweest van de Zondagsschool en van de Meisjesvereniging. Ook was ze een trouw en actief lid van de Christelijke Vrouwenbond. Voorzitster wilde ze echter niet worden, hoewel ze er wel voor is gevraagd. Maar ze was ook oecumenisch ingesteld. “We hebben allemaal één God” was haar uitspraak en pastoor Brouwer was als het ware “kind aan huis” bij de familie Schoof. Het omgaan met mensen bleef belangrijk voor haar. Nadat ze met haar werk was gestopt ging ze veel op huisbezoek. Juffrouw Dina was ook heel creatief; borduren, tekenen, handwerken en op haar drieënzeventigste jaar begon ze nog met een schildercursus. Haar laatste schilderij stond afgebeeld op de rouwkaart en het liturgieboekje bij haar uitvaartdienst.

Velen zullen zich haar blijven herinneren als een heel sociaal bewogen vrouw die zeer betrokken was bij mensen en altijd voor ze klaar stond, vooral voor hen die het moeilijk hadden. Juffrouw Dina, een bijzondere vrouw die haar tijd in bepaalde opzichten ver vooruit was, overleed op 9 juli 2005.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.