HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Vollenbroek, Bernardus Antonius Jozeph - I11311

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Bernhard en Leen Vollenbroek
9 okt 1995 - Fotograaf Norbert Klein
9 okt 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Bekend van Galanterie Vollenbroek

Bernhard Vollenbroek (1921-2002) werd geboren op 17 maart 1921.[1]

Zijn vader werkte in Hengelo bij galanteriezaak Hofstede. In 1928 bouwde deze firma een pand in Losser aan de Gronausestraat, waarin onder meer ook een galanteriezaak werd gevestigd. Op de hoek was de winkel/drukkerij van De Lange te vinden. Vader Vollenbroek kwam met zijn vrouw en drie kinderen naar Losser en ging in die galanteriezaak werken. Later kocht hij deze zaak.

Bernard Vollenbroek trouwde op 8 augustus 1950 met Leen Nijmeijer (1922-2000).

Bernard en Leen Vollenbroek zetten deze winkel in huishoudelijke artikelen voort.

Bernard heeft daar, samen met zijn vrouw met veel plezier gewerkt tot aan zijn zeventigste jaar.

Het werken in de winkel slokte veel tijd op en Bernard kwam dan ook niet toe aan hobby’s. De vrije tijd die hij overhield werd in dienst gesteld van het verenigingsleven. Dat zijn inzet daarbij groot was blijkt wel uit de vele onderscheidingen die hij heeft mogen ontvangen: de Koninklijke Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, het Gouden Bondskruis van de EHBO en de Orde van Verdienste van de Gemeente Losser.

Leen Vollenbroek was een vrouw met een positieve levensinstelling. Ze was een vertrouwde figuur voor de vele klanten, die altijd konden rekenen op deskundig advies. Allerhande huishoudelijke artikelen waren er te vinden en alter kwam er ook speelgoed in het assortiment. Leen heeft haar hele leven hard moeten werken en was ook zeer sociaal bewogen. Ze wordt omschreven als iemand op wie je nooit tevergeefs een beroep deed.

Het echtpaar woonde boven de zaak, maar toen de gezondheid hen steeds meer in de steek liet ruilden ze deze bovenwoning in voor een huisje aan de Vlasakker.

Leen Vollenbroek stierf plotseling op 16 november 2000.

Bernard Vollenbroek overleed op 14 september 2002.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.