HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Varwijk, Wilhelmus Gerhardus Melchior - I11310

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Willie Varwijk
27 okt 1980 - Fotograaf Norbert Klein
27 okt 1980 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep onderwijzer
Bekend van Directeur ULO

Willie Varwijk (1919-2004) werd geboren op 6 januari 1919 te Bergh (Zeddam).[1]

Hij trouwde op 8 augustus 1946 in ’s-Gravenhage met Joh. M.H. Timmermans. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, waarvan Marion (geb. 29-03-1953) op 10 januari 1969 door een noodlottig ongeval om het leven kwam.

Willie Varwijk is na het behalen van zijn onderwijsbevoegdheid in 1937, als “meester” werkzaam geweest aan diverse lagere scholen. In de mobilisatietijd tot 10 mei 1940, was hij in militaire dienst als sergeant bij het eerste regiment wielrijders. De oorlogsdagen maakte hij mee aan de waterlinie in de Alblasserwaard. Na de Tweede Wereldoorlog was hij van 1946 tot 1951 leraar aan de ULO in Arcen en van 1951-1959 aan de ULO in Didam.

Per 1 september 1959 werd hij benoemd tot hoofd van de toen nieuw opgerichte ULO-school in Losser. Burgemeester van de Sandt had in de gemeenteraad te kennen gegeven dat de gemeenschap behoefte had aan voortgezet onderwijs en dat hij initiatief verwachte van een schoolbestuur. Toen dat uitbleef deelde hij mee, dat het gemeentebestuur dat initiatief zou nemen en dat er een openbare ULO zou worden gesticht. Toen werd het mijnheer pastoor (Van den Hoven) als voorzitter van het parochie- en schoolbestuur, duidelijk dat hij actie moest ondernemen en er werd een R.K. ULO opgericht. Het gebouw kwam te staan aan de Oranjestraat en werd in 1963 in gebruik genomen. De jeugd van Losser kon toen in eigen dorp kiezen uit de huishoudschool of de ULO en in die jaren konden de jongens en meisjes op de ULO nog een drie- of vierjarige opleiding volgen.

Toen Willie Varwijk het directeurschap van de nieuwe school in Losser op zich nam, bracht hij de volgende onderwijsbevoegdheden in: akte hoofdonderwijzer, hoofdakte, akte godsdienst, handelskennis-L.O, Duits-L.O, Wiskunde-L.O. en Wiskunde-M.O.

Om te voorzien in het nijpende tekort aan leraren in die tijd, heeft hij ook nog les gegeven aan het Twents Carmellyceum in Oldenzaal en aan de verpleegstersopleiding op de Losserhof.

Naast zijn werkzaamheden in het onderwijs vond Willie ook nog tijd om zich dienstbaar te maken aan de toenmalige Katholieke Volks Partij, die later zou opgaan in het CDA. Hij was van 1962 tot 1974 voorzitter van de plaatselijke afdeling. Daarna zette hij zich in voor het Oranje Comité. Daar bekleedde hij het voorzitterschap van 1975 tot 1992.

Aan zijn initiatief is het ook te danken, dat in samenwerking met de Volkshochschule Gronau, in Losser kon worden gestart met cursussen Duits voor beginners. Dit initiatief mondde in 1978 uit in het stichten van een Losserse Volksuniversiteit, waarvan hij de medeoprichter en tot 1982 de eerste voorzitter was. Inmiddels bestaat deze instelling niet meer.

Verder werd door zijn inzet in Losser ook de Culturele Commissie opgericht, die nu als Culturele Raad zijn vaste vorm in onze gemeente gevonden heeft.

Tot 1 maart 1982 heeft Willie Varwijk leiding gegeven aan zijn school. Toen maakte hij na vijfenveertig jaar in het onderwijs, gebruik van de toenmalige VUT-regeling.

Maar hij bleef betrokken bij het Losserse onderwijs. Nu als bestuurslid van de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen. Hij maakte de maximale periode van negen jaar vol (1984-1993) en stelde zich in dienst van de financiële commissie binnen het schoolbestuur. Hij was uiterst bedreven in het haarfijn uitpluizen van financiële stukken, begrotingen en jaarrekeningen en kon het administratiekantoor dan zeer fijntjes op eventuele onvolkomenheden wijzen. Want ook op zijn school had hij altijd de financiën, tot en met de salarisuitbetaling, zelf gedaan.

Voor onderwijs en dorpsgemeenschap heeft hij in alle eenvoud met zeer grote inzet gewerkt en voor beide heeft hij veel betekend. Op 29 augustus 1994 ontving hij als erkenning voor zijn vele verdiensten de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Willie Varwijk werd op zondag 8 februari 2004 bij de kerkgang naar zijn geliefde H. Maria Geboortekerk getroffen door een hartinfarct en hij overleed op 9 februari 2004.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.