HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Van Papier Naar Digitaal - REPO2

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki

Pagina is aangemaakt vanuit TNG-ODeM website Van Papier naar Digitaal


Dit is een van de gebruikte vindplaatsen in onze ODeM Genealogie website.

Ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal
VanPapierNaarDigital Logo.png


Hier zijn vele bronnen gedigitaliseerd en getranscribeerd beschikbaar gemaakt op het internet. Dit is de link naar de website Van Papier Naar Digitaal

Dit is de link naar de pagina van Overijssel


In deze vindplaats zijn dan een deel van de gebruikte Bronnen te vinden die in onze TNG-ODeM website zijn gebruikt

Voorbeeld is de Volkstelling van 1795 Dit is dan weer de link naar de bron in TNG-ODeM website Oldenzaal Volkstelling -1795