HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Ten Bouwmann, Mieke B. - I11187

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Mieke ten Berge-Bouwman
27-10-1980 Fotograaf Norbert Klein
27-10-1980 Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep Dorpsbakker

Mieke ten Berge-Bouwman (1925-2007) werd op 10 juni 1925 geboren in Gronau.[1]

Haar ouders verhuisden al zeer snel naar Overdinkel, waar Mieke naar de “Bewaarschool” ging. De term kleuterschool gebruikte men toen nog niet. Haar ouders verhuisden opnieuw en de lagere school van Mieke stond in Glanerbrug.

Op 22 april 1954 trouwde ze met Hendrik ten Berge en vanaf die datum woonde ze aan de Gronausestraat in Losser (nu Belcoluno vastgoed).

Bakker Ten Berge was een begrip in Losser. In 1926 was Bernard ten Berge, de vader van Hendrik, een bakkerij en winkel begonnen aan de Overdinkelsestraat. Er liep toen nog een spoorlijn door het dorp en de wegen aan weerszijden hadden daar een verschillende benaming. Later werd het aan beide kanten Gronausestraat. Op die plek, daar buiten het dorp, stond de oude familieboerderij en die werd tot winkel verbouwd. Als kind hielp zoon Hendrik al mee door na schooltijd te venten: het brood in tassen en korven. Dat was in de tijd dat de bakkers nog stookten met takkenbossen. Die lagen hoog opgestapeld bij de bakkerijen.

In 1953 kwam hij in de zaak en in 1960 volgde hij zijn vader definitief op. Losser had in die jaren maar liefst achttien bakkerijen. Deze kruideniers- en bakkerszaak werd later, na een verbouwing van het pand bekend onder de naam “De Dorpsbakker”. Maar toen was het aantal bakkerijen in Losser teruggelopen naar drie. Eén van de klanten sprak Hendrik altijd gekscherend aan als “dorpsbakker” en dat bracht hem op het idee om ook daadwerkelijk die naam te gaan voeren.

Mieke was altijd in de zaak te vinden en menigeen zal zich haar herinneren, zoals ze op deze foto in de winkel is vereeuwigd. Zij trachtte altijd het stukje sfeer en de gezelligheid van een dorpswinkel in stand te houden. Een praatje en een vriendelijk woord was voor haar nooit teveel. Maar ze hielp ook vaak in de bakkerij, zelfs ’s nachts. Als haar man niet alles op tijd klaar kon krijgen klopte hij op de muur en dan ging zij hem helpen. Het was werken van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Samen met haar man maakte zij alle veranderingen mee in de bakkerswereld. Vroeger hoefden ze nog niet zo vroeg te beginnen. Als de middagploeg van de textielarbeiders vertrok, dan moest het brood klaar zijn. Geleidelijk werd het bakken nachtwerk, want de mensen wilden ’s morgens al vers brood. Ook de samenstelling van het brood veranderde en er kwamen veel meer soorten. Het venten langs de deur stopte ook en ging over in winkelverkoop.

Het echtpaar Ten Berge kreeg vijf kinderen, Hans (1955), Miny (1956), Harry (1957), Hendry (1960) en Marcel (1968).

Op 22 april 1989, precies vijfendertig jaar na hun trouwdatum, werd de zaak verkocht aan Marcel en Henriëtte Loohuis uit Almelo, die de bakkerszaak nog enige tijd hebben voortgezet. Maar inmiddels is deze oude dorpsbakkerij definitief uit Losser verdwenen.

Mieke (Maria Bernhardina) ten Berge-Bouwmann overleed op 4 november 2007 in Losser.


Referenties

  1. Het Meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.