HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Stegge, Johannes Gerhardus - I11309

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Jan Stegge
6 okt 1980 - Fotograaf Norbert Klein
6 okt 1980 - Fotograaf Norbert Klein
Bekend van meteropnemer GEB

Jan Stegge (1925-1992) werd geboren op 24 juni 1925 te Losser.[1]

Hij was een kind uit het gezin, dat in de Tweede Wereldoorlog op 14 januari 1945 zwaar getroffen werd. Op die heldere zondagmorgen vond er een luchtgevecht plaats tussen diverse vliegtuigen. Een Duitse jager stortte neer op twee dubbele woonhuizen, gelegen aan de Dinkelstraat (nu Scholtinkstraat). De huizen werden bewoond door de gezinnen van J.H. Elferink, G.F. Krabbe, J.A. Stegge en de wed. E. de Vries. De huizen brandden nagenoeg geheel af. De inboedel van de families Elferink, Krabbe en De Vries kon worden gered. Maar voor de familie Stegge had dit oorlogsgeweld dramatische gevolgen. De vader en vijf kinderen kwamen om. De moeder en zes kinderen overleefden de ramp. Twee kinderen waren op dat moment niet thuis. Jan Stegge was toen 19 jaar oud. In enkele ogenblikken werd een gezin uiteengerukt, een drama dat in Losser zeer grote indruk maakte en waar nog altijd met veel mededogen over gesproken wordt.

Jan was na de lagere school als loopjongen in dienst gekomen bij de gemeente. Hij volgde lessen algemene ontwikkeling, o.a. bij meester Snel. Dit was het eerste hoofd van de christelijke school. Meester Snel werd benoemd in 1930 en bleef aan de school verbonden tot 1965. In 1980, bij de viering van het vijftigjarige bestaan, kreeg de school zijn naam.

Jan Stegge ging vervolgens werken bij het GEB, het gemeentelijke elektriciteitsbedrijf. In 1955 werd aan de Scholtinkstraat de werkplaats van het GEB en van Openbare Werken gebouwd. Ook kwam daar toen een speeltuin met een speeltuingebouw.

In 1965 kwam de nieuwbouw van het GEB aan de Scholtinkstraat gereed. Nu is het nieuwe wooncomplex al weer klaar, dat op dit terrein werd gebouwd door de Stichting Woningbelangen.

Jan werd meteropnemer. In 1961 was er in Losser ook een gasbedrijf gekomen en startte de gemeente met de aanleg van een gasdistributienet.

In een dorp als Losser kwam Jan via de achterdeur binnen als hij bij de mensen de meterstanden op kwam nemen. Iedereen in het dorp kende hem dan ook. Dat veranderde langzamerhand Losser ging groeien en er steeds meer mensen van buiten kwamen. Toen kreeg ook Jan Stegge uiteindelijk een pasje om zich te kunnen legitimeren en kwam hij via de voordeur binnen. “Achterom komen” is alleen nog voor hele goede buren en kennissen.

Bijna vijftig jaar heeft Jan gewerkt. Toen ging hij met pensioen.

In zijn vrije tijd deed hij aan klootschieten Jan Stegge was lid van de vereniging Dinkeldorp. Daar vervulde hij ook diverse bestuursfuncties.

In de vijftiger jaren heeft hij in de bioscoop bij café Schorfhaar de films gedraaid. In die tijd leverde dat voor de bioscoopeigenaar Obdeyn uit Glanerbrug, ondanks de landelijke filmkeuring, toch wel eens problemen op met de kapelaans van de parochie. Zij waren dan van mening dat bepaalde films toch niet vertoond mochten worden.

Jan Stegge was getrouwd met Sientje Kroep. Het echtpaar kreeg twee dochters en een zoon. Jan hield veel van muziek en van zijn tuin. Alles moest tot in de puntjes verzorgd zijn.

Hij overleed op 27 juni 1992.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.