HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Smellink, Antonius Johannes - I11306

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Johan Smellink
6 okt 1980 - Fotograaf Norbert Klein
6 okt 1980 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Bijnaam Rio Kid
Beroep politieagent

Johan Smellink (1918-1999) werd geboren op 24 januari 1918 te Ootmarsum.[1]

Na de lagere school werd hij op de ambachtsschool opgeleid tot smid.

In de mobilisatietijd was hij gelegerd op het vliegveld Valkenburg bij Den Haag en maakte daar de inval van de Duitsers mee.

Daarna volgde een loopbaan bij de politie en in 1946 kwam hij in Losser wonen. Hij was gehuwd met Marijke Kingma.

Johan Smellink was een strenge agent waar met ontzag over gesproken werd. In Losser had hij de rang van wachtmeester 1e klas. Hij kreeg de bijnaam Rio Kid, een naam die ongetwijfeld was verzonnen door de jongeren uit de vijftiger jaren en die wel van enig respect getuigt. (Rio Kid was de hoofdpersoon en revolverheld uit populaire westerns en stripboeken uit die tijd).

Het toenmalige “nozemprobleem” (er verscheen van regeringswege zelfs een rapport over de “maatschappelijke verwildering van de jeugd”), loste hij op zijn eigen doortastende wijze op. De groep nozems uit Glanerbrug, die duidelijk van plan waren om de boel op stelten te zetten, werd door de politie opgewacht op de Gronausestraat ter hoogte van de melkfabriek en door Johan Smellink met nog twee collega’s het dorp uit geknuppeld. “Ze zijn nooit meer in Losser geweest”, wordt er gezegd. Of dat waar is, is natuurlijk de vraag, maar ze zijn in ieder geval niet meer als nozems gesignaleerd, want dan had Johan Smellink ongetwijfeld weer ingegrepen.

Politieagent Smellink zorgde in Losser voor orde en volgde daarbij de letter van de wet. Mocht er ergens niet gevoetbald worden en deed je dat toch: pech gehad, dan was je de voetbal kwijt. En dat is menig jongen overkomen. Dat gold ook voor andere overtredingen. Hij heeft heel veel bekeuringen uitgedeeld in Losser.

Een dronken man werd zonder pardon opgepakt en opgesloten in de Oude Toren en later in de cel bij het nieuwe politiebureau aan de Muchteweg.

Fietsen zonder licht was er ook niet bij. Johann Smellink wist zich zeer strategisch op te stellen in de bosjes en dan was je erbij.

Hij regelde ook de pachtakten voor de boeren, die er als dank dan voor zorgden, dat er wel eens wild op tafel kwam.

Politieagent Smellink deed dienst in Losser tot 1974. Toen liet zijn gezondheid hem in de steek en werd hij afgekeurd. Hij was daarna vaak te vinden in zijn volkstuin, want tuinieren was een van zijn hobby’s. Ook knutselde hij graag met hout.

Johan Smellink zette zich ook op andere wijze in voor de Losserse gemeenschap. Zo maakte hij deel uit van het bestuur van de Bernardus Stichting. Maar ook de toenmalige speeltuin aan de Scholtinkstraat werd mede op zijn initiatief opgericht.

Zijn grote liefde gold echter de muziek. Hij was bijna twintig jaar lang (tot 1977) voorzitter van Excelsior. Hij was medeoprichter en voorzitter van de Muziekfederatie en stond ook aan de wieg van de Muziekschool.

Johan Smellink, die lange tijd het gezicht van de politie in Losser mede heeft bepaald, overleed op 30 november 1999.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.