HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Sipsma, Douwe - I11785

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Douwe Sipsma
17 okt 1995 - Fotograaf Norbert Klein
17 okt 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Bekend van pompbediende bij garage Brilman

Douwe Sipsma (1937-2022) werd geboren op 2 januari in Overdinkel.[1]

Douwe Sipsma werd geboren op 2 januari 1937 in Overdinkel aan de Tjibbe Knolstraat 46. Zowel uit zijn voornaam als uit zijn achternaam, blijkt duidelijk dat de familie afkomstig is uit Friesland. Vanuit Boyl, gemeente Weststellingwerf, zijn ze indertijd naar Twente getrokken om, als zo velen uit die streek een beter bestaan te zoeken in de textielindustrie.

Na zijn schooltijd op de openbare lagere school in zijn geboortedorp, ging Douwe een jaar naar de Textielvakschool in Enschede. Op veertienjarige leeftijd begon ook hij zijn werkzame leven in de textiel en wel als wever bij Van Heek & Co. Van 1951 tot 1960 heeft hij in deze grote Enschedese fabriek gewerkt. Toen stapte hij over naar de finishingafdeling van de firma Menko. Daar bleef hij werkzaam tot 1964. Blijdenstijn-Willink was zijn volgende werkgever. Als manusje van alles zette hij zich daar in tot 1969. Toen liet hij de textiel voor wat het was en werd pompbediende bij garage Roeloffzen in Enschede. Maar Douwe was in de regel nogal snel uitgekeken op zijn werk en dan wilde hij weer wat anders. De stratenbouw in Duitsland leek hem wel wat en zo kwam Douwe Sipsma terecht bij een firma in Coesfeld. Langer dan een half jaar hield hij het daar niet vol en toen kreeg hij opnieuw werk in de textiel, nu bij de fabriek van Schuttersveld.

In 1970 trad hij in dienst bij garage Brilman aan de Enschedesestraat in Losser. Nu kwamen er rustiger tijden, want Douwe bleef hier tot hij in 1996 met vervoegd pensioen ging. Bij garage Brilman maakte hij de auto’s gebruiksklaar, deed allerhande voorkomende werkzaamheden maar werd bij veel Lossernaren het meest bekend als de pompbediende. Hij was voor hen een vaste en vertrouwde figuur aan de pomp. Zesentwintig jaar lang heeft hij heel veel benzinetanks gevuld.

In zijn vrije tijd was en is Douwe Sipsma op veel terreinen actief, met name in zijn geboortedorp. Zijn grote hobby is de muziekvereniging Crescendo in Overdinkel, waar hij zijn talenten inzet als tamboer van de overslagtrom. Hij is al veertig jaar lid van dit korps en ook erelid. Douwe was nauw betrokken bij de drumband, die al ruim vijftig jaar bestaat en inmiddels is omgevormd tot een slagwerkgroep. Voor deze drumband heeft hij meerdere leerlingen opgeleid tot tamboer en hij zette zich ook in bij de organisatie van festivals.

Binnen de Toneelvereniging Eensgezindheid was hij ook jarenlang actief. Nu is hij “rustend” lid van deze toneelvereniging, die al in 1935 werd opgericht.

Klussen, bardiensten en allerlei andere hand- en spandiensten verrichtte Douwe ook voor de OVO (Overdinkelse Verenigings Organisatie).

Als voetbalsupporter is hij vaak te vinden bij zijn club OSV, sinds 1 juli 2004 Sportclub Overdinkel.

Douwe Sipsma is ongehuwd en hij is altijd blijven wonen in zijn ouderlijk huis aan de Tjibbe Knolstraat in Overdinkel.

Hij is op 22 juni 2022 overleden.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.