HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
Tot nader bericht is het 't Lossers hoes lok 1.25 van wege de corona maatregelen voor het publiek gesloten.

ODeM wiki:Algemeen voorbehoud

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki

Oet Dorp en Marke Wiki (ODeM Wiki) is een online open-content samenwerkingssysteem voor het delen van genealogische informatie, dat wil zeggen een vrijwillige vereniging van individuen en groepen die een gemeenschappelijke bron van kennis over mensen in een gemeenschappelijke stamboom ontwikkelen. Door de structuur van het project kan iedereen met een internetverbinding en een World Wide Web-browser en de juiste autorisatie de inhoud wijzigen. Houd er rekening mee dat niets hier gevonden noodzakelijkerwijs is beoordeeld door professionals met de expertise die nodig is om u volledige, nauwkeurige of betrouwbare informatie te verstrekken.

Dat wil niet zeggen dat je in ODeM-Wiki geen waardevolle en accurate informatie zult vinden; vaak zul je dat doen. ODeM-Wiki kan de geldigheid van de hier gevonden informatie echter niet garanderen. De inhoud van een bepaald artikel is mogelijk onlangs gewijzigd, aangepast of gewijzigd door iemand wiens mening niet overeenkomt met de stand van kennis over het behandelde onderwerp.

Geen contract; beperkte licentie

Zorg ervoor dat u begrijpt dat de hier verstrekte informatie vrijelijk wordt verstrekt en dat er geen enkele overeenkomst of contract tot stand komt tussen u en de eigenaren of gebruikers van deze site, de eigenaren van de servers waarop deze is gehuisvest, de persoon ODeM-Wiki-bijdragers, projectbeheerders, sysops of iemand anders die op enigerlei wijze verbonden is met dit project of zusterprojecten onderhevig aan uw claims jegens hen rechtstreeks. U krijgt een beperkte licentie om iets van deze site te kopiëren; het creëert of impliceert geen contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid van ODeM-Wiki of een van haar agenten, leden, organisatoren of andere gebruikers.

Er is geen overeenkomst of afspraak tussen u en ODeM-Wiki met betrekking tot uw gebruik of wijziging van deze informatie buiten de GNU Free Documentation License (GFDL); evenmin is iemand bij ODeM-Wiki verantwoordelijk als iemand informatie die u op ODeM-Wiki of een van de bijbehorende projecten plaatst, wijzigt, bewerkt, wijzigt of verwijdert.

Geen formele peer review

Hoewel we een poging doen om betrouwbare versies van artikelen te bekijken, selecteren en markeren, is ODeM-Wiki niet uniform peer-reviewed; terwijl lezers fouten kunnen corrigeren of een informele peer review kunnen doen, hebben ze geen wettelijke plicht om dit te doen en daarom is alle hier gelezen informatie zonder enige impliciete garantie van geschiktheid voor welk doel of gebruik dan ook. Zelfs artikelen die door informele peer review-processen zijn doorgelicht, zijn mogelijk later onjuist bewerkt, net voordat u ze bekijkt.

Geen van de auteurs, bijdragers, sponsors, beheerders, sysops of iemand anders die op welke manier dan ook verbonden is met ODeM-Wiki kan verantwoordelijk worden gehouden voor het verschijnen van onnauwkeurige of lasterlijke informatie of voor uw gebruik van de informatie in of gelinkt vanaf deze webpagina's.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, servicemerken, collectieve merken, modelrechten, persoonlijkheidsrechten of soortgelijke rechten die worden genoemd, gebruikt of geciteerd in de artikelen van de ODeM-Wiki-site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Hun gebruik hier betekent niet dat u ze mag gebruiken voor een ander doel dan voor hetzelfde of een soortgelijk informatief gebruik zoals beoogd door de oorspronkelijke auteurs van deze ODeM-Wiki-artikelen onder het GFDL-licentieschema. Tenzij anders vermeld, wordt ODeM-Wiki niet onderschreven of gelieerd aan een van de houders van dergelijke rechten en als zodanig kan ODeM-Wiki geen rechten verlenen om anderszins beschermd materiaal te gebruiken. Uw gebruik van dergelijke of soortgelijke onstoffelijke eigendommen is op eigen risico.

Jurisdictie en wettigheid van inhoud

Publicatie van informatie in ODeM-Wiki kan in strijd zijn met de wetten van het land of rechtsgebied van waaruit u deze informatie bekijkt. De ODeM-Wiki-database wordt opgeslagen op een server in Europa en wordt onderhouden met verwijzing naar de bescherming die geboden wordt door de lokale en EU wetgeving. Het is mogelijk dat wetten in uw land of rechtsgebied dezelfde soorten spraak of distributie niet beschermen of toestaan. ODeM-Wiki moedigt geen schending van wetten aan; en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schendingen van dergelijke wetten, mocht u een link naar dit domein plaatsen of de informatie in dit document gebruiken, reproduceren of opnieuw publiceren.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om deze pagina te lezen, en geniet van je gebruik van ODeM-Wiki.