HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Nijhuis, Franciscus Laurentius - I11287

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Frans Nijhuis
20 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
20 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Bijnaam Haan'n Akkers Frans
Beroep textielarbeider

Frans Nijhuis (1922-2006) werd geboren op 16 augustus 1922 in De Lutte.[1]

Frans Nijhuis, in De Lutte bekend onder de naam “Haanakker’s Frans”, werd geboren op de Haanakker, dat is de huisnaam van de ouderlijke boerderij, die staat aan het Lutterkerkpad. Het was en is ook nu nog in De Lutte en ook in Losser gebruikelijk, dat de bewoners met de naam van de boerderij worden aangeduid. Een gebruik dat met name onder ouderen nog steeds leeft.

Frans werd als zovelen in die tijd textielarbeider van beroep en hij trouwde met Marie Hooge Venterink.

In de Tweede Wereldoorlog werkte hij bij zijn broer Hannes in de klompenmakerij op het Kruisselt, om zo aan tewerkstelling voor de Wehrmacht in Duitsland te kunnen ontkomen. Na de Bevrijding kwam hij in dienst bij touwslagerij Wellink in Oldenzaal. Een versleten voet was er de oorzaak van dat hij uiteindelijk in 1970 zijn werk moest neerleggen.

De grote hobby van Frans was de muziek. Hij was een natuurtalent. Op vijfjarige leeftijd kon hij op zijn mondharmonica alle liedjes naspelen die hij hoorde. Muziek speelde een belangrijke rol in het grote gezin waarin hij opgroeide. Zij oudere broers Herman en Teun waren ook zeer muzikaal.

Frans was op elfjarige leeftijd al trompettist bij de St. Plechelmus harmonie in De Lutte. Muziekscholen waren er toen nog niet. Maar elk dorp had wel één of meerdere harmoniekorpsen, die een kweekvijver waren voor de plaatselijke talenten. Later bespeelde Frans bij dit korps ook de saxofoon en hij bleef zich vijfendertig jaar lang voor dit muziekgezelschap inzetten.

In 1936, op veertienjarige leeftijd, begon hij te spelen in een band, samen met Toon Riekerink, Johan Schepers en zijn oudere broers Toon, Hendrik en Herman. De groep noemde zich officieel “De Oosttwentse Gezellen”, maar ook hier kwam de huisnaam van de familie weer om de hoek kijken: “De Haanakkers” werden ze genoemd. Frans Nijhuis leerde verschillende instrumenten te bespelen, zoals piano, knopaccordeon, tuba, trompet en xylofoon. De band speelde op feesten en partijen en heeft ongeveer dertig jaar bestaan, tot midden jaren zestig.

In de Tweede Wereldoorlog was Frans Nijhuis ook lid geworden van het kerkkoor van de r.k H. Plechelmuskerk in De Lutte en direct na de bevrijding begon hij met het volgen van orgellessen bij Wouter de Rooij in Oldenzaal. Na vier jaar orgelstudie werd hij organist in de r.k. kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Beuningen. Helaas was dat maar van korte duur: hij werd getroffen door tuberculose en deze ziekte hield hem twee jaar lang aan bed gekluisterd. Tuberculose was lange tijd “Volksvijand nr. 1” en werd pas omstreeks 1950 bedwongen.

In 1964 zocht de toenmalige pastoor van De Lutte, Van Boxtel, een opvolger voor de scheidende organist Herman Schaepers, bijgenaamd “Hondenstet’n”. Herman Schaepers had meer dan veertig jaar lang de koorzangers begeleid in de zondagse hoogmis, op hoogtijdagen en bij rouw-en trouwdiensten. Maar nu was hem eervol ontslag verleend. Een nieuwe organist werd gevonden in de persoon van Frans Nijhuis. De parochie had toen een herenkoor van 25 tot 30 man. De dames kwamen er later bij.

Frans Nijhuis bleef vijfentwintig jaar lang organist van de rooms katholieke kerk in De Lutte, een functie die hij altijd met veel plezier heeft vervuld. Hij overleed op 18 december 2006.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.