HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Melis, Wilhelm Josephus Maria - I11796

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Wim Melis
27 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
27 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep postbeambte

Wim Melis (1929-2021) werd geboren op 31 december 1929 te Geffen in het Losser.[1]

Hij kwam in 1932 als kind, op driejarige leeftijd naar Losser, omdat zijn vader hier werd benoemd als kantoorhouder van de posterijen.

Wim bracht zijn schooltijd door op de oude St. Martinusschool aan de Enschedesestraat. In het oorlogsjaar 1943 ging hij naar de MULO in Enschede en behaalde daar zijn einddiploma in 1947.

De volgende fase in zijn leven stond ten dienste van de Koninklijke Marine. Daar was hij zeseneenhalf jaar werkzaam als “beroeps”.

Op 4 februari 1953 trad hij in het huwelijk in Vlissingen, waar hij toen gestationeerd was en ook een woning toegewezen had gekregen, een ware luxe in die naoorlogse tijd met grote woningnood. Maar de watersnoodramp die ons land trof in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, had ook voor het jonge echtpaar gevolgen: de woning werd weer gevorderd ten behoeve van de slachtoffers van deze grote natuurramp, gezinnen die alles waren kwijtgeraakt. Bij deze ergste ramp in Nederland in de twintigste eeuw lieten 1836 mensen en tienduizenden dieren het leven. Toen de grootste nood gelenigd was kreeg het jonge echtpaar gelukkig toch een flat.

Op 16 september 1954 nam Wim Melis ontslag bij de Koninklijke Marine om nog diezelfde dag in dienst te treden op het postkantoor in Losser bij zijn vader, die daar nog steeds in functie was.

Wim klom op tot directeur en van 1962 tot 31 december 1989 stond het postkantoor in Losser onder zijn leiding.Veel Lossernaren zullen hem dan ook in die hoedanigheid regelmatig hebben meegemaakt. Het postkantoor was toen gevestigd aan de Gronausestraat (nu Hanterink badmode). Daarna volgde de verhuizing naar het nieuwe winkelcentrum De Brink.

Wim was ook op andere gebieden een actief lid van de Losserse gemeenschap. Eind 1960 stond hij samen met Johan Reehuis en Gerard Kalter aan de wieg van de openbare bibliotheek. Samen hadden zij de schouders er onder gezet en de eerste vestiging werd geopend in het toenmalige pand van Holst, nu makelaar Schasfoort, op de hoek St. Maartenstraat/Bernhard Leurinkstraat. De bibliotheek verhuisde nog diverse keren: naar het voormalige stationsgebouw aan de Gronausestraat, het oude GEB gebouw tegenover de zogenoemde “Lange School” aan de toenmalige Overdinkelsestraat (nu Langenkamp), toen naar de Lutterstraat nr. 3 en inmiddels kent iedereen het gebouw op de Brink.

Er volgde nog veel meer vrijwilligerswerk. Zo was hij ook jarenlang penningmeester van de speeltuinvereniging Vrij & Blij aan de Lutterstraat. Vanuit de Stichting Welzijn Ouderen heeft hij bij veel bejaarden alarminstallaties aangelegd. Ook had hij namens de gemeente Losser zitting in de Regionale Indicatie Commissie, waarin beoordeeld wordt welke bejaarden in aanmerking komen voor plaatsing in een bejaarden- of verpleegtehuis.

Wim Melis is overleden in Losser op 2 augustus 2021.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.