HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Meijer, Willem - I11242

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Willem Meijer
10 nov 1980 - Fotograaf Norbert Klein
10 nov 1980 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep schildersbedrijf Meijer
Bekend van Sinterklaas

Willem Meijer (1912-1986) werd geboren op 25 januari 1912 te Losser.[1]

Willem Meijer werd geboren op 25 januari 1912 in Losser.

Hij volgde in Enschede de ambachtsschool en nam op negentienjarige leeftijd het schildersbedrijf van zijn vader over. Zijn bijnaam werd dan ook “Anstriekers Willem”. Het schildersbedrijf was gevestigd aan de Driehoekstraat (nu Langenkamp), het stukje Losser dat onherkenbaar veranderd is. Het werd ook Schoolstraatje genoemd en vroeger stond daar het postkantoor. Het oude erve Bentman, dat reeds in 1386 wordt genoemd, was daar ook te vinden. De familie Nijkerken vestigde er een brandstoffenhandel. In dat gedeelte van Losser, dicht bij de “Lange School”, groeide Willem op.

Van jongs af aan werkte hij hard om een bloeiend bedrijf op te bouwen. Hij trouwde met Dien Thesing en samen werkten zij achtendertig jaar lang dag in dag uit in de zaak. Van beroep was hij dus “anstrieker”, maar hij volgde ook tekenlessen om zijn creatieve gaven verder te ontwikkelen en hij heeft dan ook veel schilderijen gemaakt.

Willem Meijer had zeer veel belangstelling voor het culturele leven. Hij was medeoprichter van de Losserse Böggelrieders en Daansers en was circa twintig jaar voorzitter. Willem was een begenadigd spreker en stond bekend om zijn kwinkslagen. Zonder voorbereiding hield hij een echte Twentse toespraak. Bovendien kon hij goed improviseren. Tijdens één van de optredens moesten de Losserse Böggelrieders en Daansers “Een karretje dat op de zandweg reed” zingen. Toen dit twee keer verkeerd werd ingezet, draaide Willem zich ineens om naar het publiek en zei: “Mensen, het verkeerde paard is voor de wagen gespannen”. De zaal bulderde van het lachen en men dacht dat dit bij het optreden hoorde.

Willem Meijer was ook lid van de vrijwillige brandweer, zong zo’n vijfentwintig jaar bij Cantica Nova, maakte deel uit van het kerkbestuur van de H. Maria Geboorteparochie en was tevens kerkcollectant. Verder was hij penningmeester van de voetbalclub K.V.V.

Maar het meest bekend in het dorp was toch wel zijn jaarlijkse optreden als “Goedheilig Man”. Alle kinderharten gingen sneller slaan bij zijn jaarlijkse intocht en Willem Meijer, met rode tabberd en mijter genoot hier van. Jarenlang was hij de Sinterklaas van Losser.

Zijn grote inzet voor de gemeenschap werd dan ook onderscheiden. Hij werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau (goud).

In 1976 moest hij om gezondheidsredenen ophouden met werken. Hij was toen vierenzestig jaar oud en deed de zaak over aan zijn zoon.

Humor bleef echter hoog in zijn vaandel staan. Zelfs toen hij op 71-jarige leeftijd een beroerte kreeg en in een rolstoel terecht kwam was hij altijd nog voor een grapje te vinden: “Ik loat mie mooi schoeven”, zei hij dan. Willem Meijer was verknocht aan zijn oude Losser en hij wilde dan ook altijd het liefst nog het dorp in. Hij was heel blij als hij alles zag en oude bekenden tegen kwam.

Hij overleed op 19 december 1986.

Het schildersbedrijf van Meijer aan de Langenkamp is er inmiddels niet meer. Albert Heyn heeft hier na enkele jaren afwezigheid, voor de tweede keer een filiaal geopend.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.