HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Lokker, Johanna - I11314

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Jo Wooldrik-Lokker
Fotograaf Norbert Klein
Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep onderwijzeres

Jo Wooldrik-Lokker (1902-1998) werd geboren op 1 januari 1902 te Haarlem.[1]

Zij werd onderwijzeres en haar eerste standplaats in 1922 was de openbare lagere school te Losser, die officieel werd aangeduid als School Dorp I, maar in de volksmond de “Lange School” werd genoemd. Deze school was gebouwd in 1893, met vier klassen, maar het aantal leerlingen groeide zo snel, dat er in 1903 al acht lokalen waren. In 1910 was het naast de school gelegen huisje aangekocht en verbouwd tot woning voor het schoolhoofd. Toen Jo Lokker daar een aanstelling kreeg was dat meester Sanderink.

Jo Lokker ging in de kost bij “moeder Vos”, zoals ze werd genoemd. Zij had een huis op de hoek van de huidige Brinkstraat / Roberinkstraat.

In 1924, na het overlijden van de vader van Jo Lokker, kwam ook haar moeder naar Losser en samen woonden ze in het huis “op het heuveltje”. Dit landhuis ‘Het Heuveltje”, stond aan de vroegere Lutterstraat, nu Sportlaan, op de molenbelt, de plaats waar de Teylersmolen had gestaan. De houten woning daar, was gebouwd in 1920 en werd door mevrouw Lokker vergroot.

Jo Lokker trouwde in 1927 met Herman Wooldrik, die onderwijzer was aan de Zoekerschool, de school die lag aan de huidige Goormatenweg en bestemd was voor de kinderen uit het buitengebied. Voor een vrouw betekende een huwelijk in die dagen meestal ook het einde van haar beroepsbestaan, zeker in het onderwijs. Jo Wooldrik-Lokker werd dus huisvrouw.

Een paar maanden na hun huwelijk betrok het jonge echtpaar, samen met mevrouw Lokker een nieuw huis aan de huidige Hannekerveldweg, toen nog Lutterstraat 2.

Het Hannekerveld gelegen buiten het dorp, was vroeger een pleisterplaats voor de hannekemaaiers. Al in de 16e eeuw kwamen deze landarbeiders uit Westfalen en Hannover naar ons land om gras te maaien. Dat aantal heen en weer trekkende arbeiders was heel groot. In 1846 wordt een getal van 25.000 genoemd.

Dit karakteristieke huis van het echtpaar Wooldrik op het Hannekerveld, was één van de eerste woningen, die daar in het buitengebied werden gebouwd.

Zij kregen vier kinderen. De oudste dochter, Els, woont nog steeds in het ouderlijke huis.

Jo Wooldrik-Lokker wijdde zich dus aan haar gezin. Ze vond het heerlijk om met haar kinderen te knutselen. Vooral figuurzagen, daar was ze goed in. Of het nu een poppenhuis moest worden of een modelboerderij, dat maakte niet uit. En ook de poppetjes en de dieren werden zelf gemaakt. Haar hobby’s waren verder tuinieren, lezen, handwerken en fotograferen. Zij was als eerste vrouw lid van de Losserse fotoclub Helios, genoemd naar de zonnegod uit de Griekse mythologie. Er bestaat een foto uit 1925, waarop zij als jong meisje is vereeuwigd, zittende tussen al de heren, onder meer de toenmalige burgemeester Van Helvoort en dokter L. de Bruijn. Zij fotografeerden in die tijd nog op glasplaten.

Ofschoon Jo Wooldrik-Lokker maar vijf jaar als onderwijzeres werkzaam is geweest, bleef zij in Losser toch altijd “juffrouw Lokker”. Zelfs als ze op bezoek kwam in het bejaardentehuis, werd ze daar door oud-leerlingen nog zo aangesproken.

Jo Wooldrik-Lokker had ook veel belangstelling voor de geschiedenis van haar dorp en was tot op hoge leeftijd een trouwe bezoeksters van de avonden van de Historische Kring.

Zij overleed op 15 juli 1998.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.