HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Kortemeier, Aloisius Heinrich - I674

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Aloys Kortemeier
15 juni 1981 - Fotograaf Norbert Klein
15 juni 1981 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep textielarbeider
Bekend van lokaal verslaggever

Aloys Kortemeier (1911-2001) werd geboren op 5 december 1911 in Rheine.[1]

Het gezin kwam in 1929 in Nederland wonen. In 1939 trouwde hij met Marie Damhuis en zij kregen drie dochters. Hij werkte veertig jaar lang bij de textielfabriek Van Heek in Losser. Omstreeks 1969 nam hij het correspondentschap voor de Twentsche Courant in dorp Losser op zich en men kon hem dan ook bij allerlei plaatselijke gebeurtenissen tegenkomen. Tot op hoge leeftijd is hij een zeer punctuele verslaggever geweest van het plaatselijke nieuws, ook voor het plaatselijke weekblad De Dinkellander.

Zijn leven lang heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in het Losserse verenigingsleven en wel heel speciaal op het gebied van de sport. Jarenlang is hij een actief voetballer geweest in het eerste elftal van de K.V.V.-Losser. Ook heeft hij die vereniging gediend als jeugdleider en is hij lange tijd secretaris geweest. Daarnaast was hij een heel verdienstelijke atletiek beoefenaar en was hij betrokken bij de Losserloop en de aanleg van de trimbaan in de Zandbergen. En hij is tot op 78-jarige leeftijd als scheidsrechter voor de K.N.V.B inzetbaar geweest. Hij had tot zijn tachtigste verjaardag de fluit willen hanteren, maar letsel aan de heup maakte een einde aan zijn scheidsrechterscarrière. Twee nog steeds bloeiende sportevenementen in ons dorp, te weten de Losserloop en de Avondvierdaagse zijn ontsproten aan zijn persoonlijk initiatief en doorzettingsvermogen. Hij was een verenigingsman in hart en nieren: de ouderenbiljartclub Pomerans, de volksdansgroep voor ouderen, de Losserse sportfederatie, het Oranje Comité, de Culturele Raad, de Katholieke Bond van Ouderen, de organisatie van de palmpasenoptocht, Sint Maarten, het eiertikken op de Bleek, het VVV-bestuur, voor dit alles heeft Alois Kortemeier zich ingezet. Verder was hij twintig jaar lang collectant in de H. Maria Geboortekerk en ook maakte hij deel uit van de schoffelploeg op het kerkhof.

Als Volksduitser werd hij tijdens de oorlog gedwongen het Duitse uniform te dragen en daar was hij erg ongelukkig mee. Toen hij de kans schoon zag deserteerde hij uit het Duitse leger en hij heeft het gelukkig klaar gespeeld zich tot de bevrijding onvindbaar te houden. Toen de oorlog voorbij was diende hij een verzoek in om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen en hij was er trots op dat hem die werd verleend. Evenals de sport ging ook de plaatselijke geschiedenis hem zeer ter harte. Hij was een zeer belangstellend en trouw lid van de Historische Kring, bezocht alle bijeenkomsten en heeft een uitgebreid knipselarchief bijgehouden – en nagelaten – van alles wat verband hield met de Losserse gemeenschap. En natuurlijk had ook de sport daarin een voorname plaats. Hij heeft tal van knipselboeken samengesteld, waarin hij deze verzameling heeft ondergebracht om deze zo te bewaren voor het nageslacht. Wie hem beter gekend heeft weet, dat hij niet altijd een even gemakkelijk mens was om mee om te gaan. Wellicht verwachtte Aloys zijn eigen punctuele nauwkeurigheid, grote werklust en inzet, terug te vinden bij een ieder die hij ontmoette in het verenigingswerk…en wellicht verwachtte hij daarmee iets te veel.

Hij heeft grote verdiensten gehad voor de Losserse samenleving, in het bijzonder voor de sport en de Koninklijke onderscheiding die hem ten deel is gevallen heeft die vele verdiensten heel terecht onderstreept. Aloys Kortemeier, de Duitser die met hart en ziel Nederlander en Lossernaar werd overleed op negentigjarige leeftijd op 27 december 2001.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.