HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Kellerhuis, Maria Helena Louise Wilhelmina Catharina - I11224

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Marie Louise Kellerhuis
3 september 1980 - Fotograaf Norbert Klein
3 september 1980 - Fotograaf Norbert Klein

Marie Louise Kellerhuis (1909-1983) werd geboren op 14 september 1909 te Losser.[1]

Marie Louise Kellerhuis werd geboren op 14 september 1909 te Losser. Haar ouder waren Lodewicus Bernardus Kellerhuis en Euphemia Knippers.

Haar vader was molenaar op Kellerhuis Möl aan de Hogeweg no. 34. Dit was oorspronkelijk een achtkantige beltmolen uit 1840. Het vak van molenaar was vaak een familietraditie. De vele kneepjes gingen over van vader op zoon. Zo ook bij de familie Kellerhuis. De Kellerhuis Möl, ook “De Zwaluw” genoemd, brandde af in 1921 en werd vervangen door een oude stellingmolen uit Oud Leusden, die in 1914 vanuit Herenveen naar deze plaats was overgezet. In Losser werd de molen eigendom van Jan Heinrich Lakering en molenaar werd Johan Wilhelm Ludwig Kellerhuis. Daarna sprak men in het dorp ook van “Lakerinksmolen”. Deze molen is echter niet lang meer in bedrijf geweest. In 1927 stopte daar de produktie.

Marie Louise werkte als “meid”, zoals men toen zei, bij de boeren. Zij deed dienst op verschillende boerderijen en voelde zich daar prima bij. Ze hielp mee in het huis, maar ook op het land. Ze was beslist niet eenzaam, zoals in haar latere leven wel eens werd gedacht. Maar een gemakkelijk leven had ze niet. Ze cijferde zichzelf weg om meerdere familieleden te verzorgen, een taak die dochters vroeger wel vaker op zich namen en die ook als vanzelfsprekend werd gezien.

Zij had een uitstekend geheugen en kon daardoor gezellig praten over feiten en gebeurtenissen uit het verleden. Ze interesseerde zich voor de geschiedenis en was trots op haar afkomst en op haar familie. Toen ze later aan de Van Deinsestraat kwam te wonen zei ze dan ook : “Van Deinsestraat is geen naam, ik woon in ’t hoes op de Möllenberg”.

Ook was ze een zeer godsdienstige vrouw en had ze een open oog voor planten en dieren.

De woningbouw aan die kant van het dorp in de zeventiger jaren, bracht voor haar grote problemen met zich mee. In 1950 was er al toestemming om de molen te slopen, ofschoon stichtingen en ook enkele Lossernaren zich hebben ingezet om de molen voor het nageslacht te behouden. In 1953 was het bovenste deel van de molen afgebroken in opdracht van Louis Kellerhuis, de kolenhandelaar, die van het onderste gedeelte een kolenopslag maakte. De wieken waren al lang daarvoor gedemonteerd. Het restant van de molen en het ouderlijke huis van Marie Louise moesten in verband met de dorpsuitbreiding worden afgebroken. Toen ze haar woning uiteindelijk moest verlaten, was ze ondergedoken en niemand wist waar ze was. Van gemeentewege werd de situatie inmiddels wel gezien als problematisch. Het huis werd ontruimd en haar spullen werden opgeslagen in een leegstaand huis aan de overkant aan de Hogeweg (een woning waar ze beslist niet wilde blijven). Tot overmaat van ramp werd daar tijdens die onderduikperiode ook nog ingebroken en wat van waarde was werd meegenomen. Marie Louise wilde dus niet in dat huis blijven en ze liet haar huisraad dan ook in dozen staan. Ze wilde per se wonen in het huis dat op de plek van de oude molen werd gebouwd en uiteindelijk lukte dat ook. De hele affaire haalde indertijd de krant onder de kop “Beeldenstorm in Losser”, want het huis stond vol heiligenbeelden.

Marie Louise Kellerhuis was een kleurrijke, bijzondere vrouw, die voor haar familie en omgeving echter niet altijd even gemakkelijk was. Ze fietste veel door Losser op haar oud model damesfiets, een grote tas aan het stuur en twee grote tassen achterop. En zo zal menigeen haar in herinnering hebben.

Zij overleed op 11 mei 1983.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.