HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Jassies, Klaas Frederik Marinus Emile - I11222

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Klaas Jassies
20 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
20 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep tandarts

Klaas Jassies (1915-2001) werd geboren op 12 juli 1915 te Losser.[1]

Zijn vader had een galanteriezaak zoals men toen zei (een winkel in huishoudelijke artikelen) aan de Kerkstraat, een voor die tijd modern warenhuis. Maar de dorpskinderen konden er ook voor 1 cent een zak knikkers kopen. Het was een huis met een oude geschiedenis. Het werd al in de 17e eeuw bewoond door schoenmaker Lubbert Beernink en later door de gebroeders Lippinkhoff. In dat pand is nu de meubelzaak van Morshuis gevestigd.

De oom van Klaas Jassies behoorde ook tot de Losserse middenstand. Hij had een fietsenzaak midden in het dorp, op de plek waar nu de bloemenwinkel van De Jong staat. Zoals wel vaker met fietsenwinkels het geval was, ontstond daaruit later ook een garagebedrijf met benzinepomp.

Klaas Jassies ging na de lagere school naar het gemeentelijk Lyceum in Enschede en behaalde daar het diploma H.B.S.-B.

Hij liet zich in 1932 inschrijven aan de Universiteit van Utrecht voor de studie tandheelkunde. Utrecht was tot 1947 de enige plaats in Nederland waar je deze studie kon volgenen. Klaas Jassies slaagde in 1937 als de jongste tandarts van Nederland. Hij kwam uit een milieu waarin men het duidelijk belangrijk vond dat de kinderen hun talenten konden ontwikkelen en dat daarvoor ook de financiële middelen had. Zijn broer werd apotheker (apotheek Jassies aan de Oldenzaalsestraat in Enschede). Carrières die voor dorpskinderen in die tijd toch niet zo vanzelfsprekend waren.

Na zijn studie begon Klaas Jassies een tandartspraktijk in Enschede aan de Oldenzaalsestraat. Daarna verhuisde hij naar de Lasondersingel.

Omstreeks 1954 stopte hij met deze particuliere praktijk en ging toen wonen aan de Van ’t Hofflaan op het Wooldrik. Hij trad daarna in dienst van het ziekenfonds Enschede-Lonneker.

Als particulier tandarts had hij op de woensdagmiddag al een praktijk in Losser en ook tijdens zijn jaren als ziekenfondstandarts konden de Losserse patiënten bij hem terecht. Hij heeft spreekuur gehouden op diverse locaties: naast kapper Zurhorst, in het Groene Kruis gebouw aan de Gronausestraat (in de Nes zoals men toen zei) en ook in het toenmalige Dinkelziekenhuis aan de Lutterstraat.

In 1964 was hij ook privé weer teruggekeerd naar zijn geboortedorp. Hij ging wonen aan de Gildehauserweg 1.

In Losser beëindigde hij zijn tandartsenpraktijk omstreeks 1979. In Enschede was hij al iets eerder gestopt. In 1979 werd ook definitief besloten tot sluiting van het Losserse ziekenhuis, waar zijn praktijk was gevestigd. De klinische functie zou worden beëindigd en daarvoor in de plaats mocht er een nieuw verpleegtehuis worden gebouwd met 160 bedden.

Klaas Jassies vulde zijn vrije tijd met vissen, biljarten bij café Schorfhaar en tuinieren.

Vanaf 1999 woonde hij in een appartement aan de Braakstraat, de nieuwbouw die was ontstaan op de plaats van de zogenoemde “Lange School”.

Hij overleed op 14 mei 2001.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.