HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Horst, Thomas Marie van der - I11220

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Tom van der Horst
11 september 1995 - Fotograaf Norbert Klein
11 september 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep huisarts

Tom van der Horst (1922-1997) werd geboren op 16 augustus 1922 in Etten-Leur.[1]

Hij studeerde af als arts in 1955. In de Tweede Wereldoorlog zat hij ondergedoken. Vandaar dat hij al drieëndertig jaar was toen hij zijn studie afrondde.

De eerste vier jaar van zijn loopbaan was hij waarnemend arts in diverse plaatsen in Nederland.

Op 13 januari 1959 kwam hij naar Losser. Hij werd de derde huisarts. Het aantal inwoners van het dorp zou vanaf die tijd gestaag gaan groeien. Dat begon met de vestiging van ruim honderd militaire gezinnen van de Vliegbasis Twente.

Dokter van der Horst had zijn praktijk en woonruimte aan het Martinusplein. Boven de winkel van Ten Brink had hij daarvoor twee kamers gehuurd. De ingang van de praktijkruimte was aan de toenmalige Froenstraat. In september van dat jaar verhuisde hij naar de Kloppenstraat (het huis waar nu de kunstgalerie is van Erfje Kuiper). Daar was het woonhuis met praktijk en apotheek aan huis. In economisch opzicht was het voor velen in die jaren een moeilijke tijd. De ontslagen in de textielindustrie en mensen die in de WAO belandden. Patiënten met weinig financiële mogelijkheden maar wel veel lichamelijke gebreken, die zij hadden opgelopen tijdens het zware werk in de fabrieken. Met deze problemen werd hij dagelijks geconfronteerd.

Dokter van der Horst bleef tot 1969 praktijk houden aan de Kloppenstraat. Toen werd voor de praktijk een andere ruimte gezocht, in eerste instantie aan de Gildehauserweg en daarna aan de Bernhard Leurinkstraat (nu tandartspraktijk).

Het gezin verhuisde in 1973 naar de Tuinstraat. Na een hartinfarct moest dokter van der Horst gaan uitzien naar een minder hectische baan en per 1 december 1979 deed hij zijn praktijk over aan Ton Boermans.

Dokter van der Horst aanvaarde een functie bij de Rijksgeneeskundige Dienst in Hengelo. Daar werkte hij tot 1985.

In Losser was hij twintig jaar lang docent en medisch adviseur van de E.H.B.O. Menig eerstehulpverlener heeft in die tijd van hem les gehad. Hij kreeg voor zijn verdiensten dan ook het gouden insigne.

In zijn vrije tijd was hij graag bezig met zijn postzegelverzameling en ook had hij een collectie stenen.

Dokter van der Horst was tevens actief binnen het Losserse carnavalsgebeuren en medeoprichter van de overkoepelende organisatie De Gaffel Aöskes. Hij stond ook bekend als een begaafd spreker.

Hij was getrouwd met mevrouw van der Horst-Valk en het echtpaar kreeg vier kinderen.

Tom van der Horst overleed op 25 mei 1997.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.