HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Holtslag, Josephina Maria Johanna - I11219

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Fien Holtslag
13 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
13 nov 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep gemeenteambtenaar

Fien Holtslag (1925-2000) werd geboren op 31 maart 1925 te Steenderen.[1]

In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw kwam de familie naar Losser. Aan de toenmalige Broekhoekweg, nu Rondweg, is nog steeds het huis te vinden waar zij woonde, schuin tegenover de ijsbaan, het huis met de grote vijver, waar ’s zomers altijd een reusachtige gunneraplant stond te pronken.

Zij werd op 9 januari 1944 aangenomen bij de gemeente Losser als “schrijfster ter secretarie”. Het loon bedroeg in die tijd  0,75 per uur. Haar werk bestond uit het schrijven van identiteitskaartjes voor kinderen. Ze was verder verplicht om de cursusavonden van de Luchtbescherming te volgen. De Luchtbeschermingsdienst was opgericht in 1939, na de Duitse inval in Polen en moest de burgers beschermen tegen luchtaanvallen. Er waren in eerste instantie vrijwilligers bij betrokken, maar tijdens de bezetting werd de dienst uitgebreid met ambtenaren. Een belangrijke taak van deze mensen was het controleren van de verplichte verduistering. Ook moesten zij eerste hulp bieden op plaatsen waar bombardementen hadden plaats gevonden en helpen bij het blussen van branden.

Fien Holtslag werd betrokken bij het verzet, vermoedelijk via M.J. Bolhaar, ambtenaar ter secretarie. Hij was al vanaf 1943 betrokken bij verzetsactiviteiten, onder meer door het vervalsen van persoonsbewijzen en het helpen van geallieerde piloten.

Fien bleef ongehuwd en werkte haar hele leven op het Losserse gemeentehuis. Eerst in het oude gebouw aan de toenmalige Voorstraat. Daarna kwam de periode, dat ook de voormalige burgemeesterwoning in gebruik werd genomen als onderkomen voor het groeiende ambtenarencorps. Tussen de beide panden lag een verbindende barak.

In 1970 kon ook Fien Holtslag met alle andere ambtenaren verhuizen naar het nieuwe gemeentehuis, dat op 14 augustus van dat jaar officieel werd geopend. Bij haar veertigjarig ambtsjubileum werd zij onderscheiden met de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau.

Op 30 maart 1990 ging Fien met pensioen. Zij had dus haar hele leven gewerkt bij de gemeente Losser, laatstelijk als archiefverzorgster op de afdeling Interne Zaken, in de rang van adjunct-commies.

Zij was ook actief binnen de parochiegemeenschap van de H. Maria Geboortekerk. Later zette zij zich in voor de Katholieke Bond van Ouderen. Fien Holtslag wordt omschreven als iemand die haar leven lang, zowel thuis als op het werk, altijd voor iedereen klaar stond.

Zij overleed in Losser op 5 maart 2000.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.