HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Hazendonk, Hermanus A. A. van - I11216

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Herman van Hazendonk
13 november 1995 - Fotograaf Norbert Klein
13 november 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep notaris

Herman van Hazendonk (1936-2015) werd geboren op 25 juli 1936 te Culemborg.[1]

Na zijn gymnasium-B opleiding in Utrecht ging hij in militaire dienst. Daarna volgde hij van 1956-1960 de studie Notariaat te Utrecht. Zijn notariële staatsexamen legde Herman af in 1960 en in 1962 behaalde hij zijn doctoraal rechtsgeleerdheid (notariële studierichting). Van 1961-1966 was hij kandidaat-notaris, in Raalte en Hengelo.

In 1966 wordt Herman van Hazendonk de eerste notaris van Losser. Dankzij de medewerking van het gemeentebestuur kan de jonge notaris beschikken over kantoorruimte in een barak aan de Raadhuisstraat, waar ook de Afdeling Bevolking is ondergebracht. Hij is met zijn negenentwintig jaar de jongste notaris in Nederland. In een tijd waarin de meeste juristen de veertig toch gepasseerd zijn voordat ze een benoeming mogen verwachten is, dat wel bijzonder. Veel insiders waren in eerste instantie van oordeel dat er in Losser “geen brood zat voor een notaris”. De ligging aan de grens, een zeer beperkt gemiddeld vermogen per inwoner, weinig industrie, veel grond in handen van grootgrondbezitters en natuurbeschermingsorganisaties en een bescheiden winkelbestand, allemaal ongunstige factoren voor een notariskantoor. Losser was toen nog niet het dorp, waar forensen een voorkeur voor hadden. Maar de jonge notaris wist het vertrouwen van de bevolking te winnen en hij begon bescheiden. Enkele weken na zijn ambtsaanvaarding deed de eerste klerk zijn intrede en pas na anderhalf jaar kwam er een typiste.

In 1969 verhuist het notariskantoor naar het gerestaureerde Froonshoes op het Raadhuisplein Bij de betrekking van het nieuwe onderkomen zijn er inmiddels vier personeelsleden en wordt de intrede van een kandidaat-notaris verwacht. De restauratie van het Froonshoes, het karakteristieke pand in het hart van het dorp, dat vermoedelijk dateert uit 1682, maar waarvan de fundamenten veel ouder zijn, heeft ca.  78.000 gekost, welk bedrag werd opgebracht door de Stichting Monumentenzorg en de gemeente. Het is eigendom van de heer B.G. Cromhoff uit Deurningen en notaris van Hazendonk wordt de nieuwe huurder.

Vooral na 1975 was er sprake van een sterke stijging van de notariële werkzaamheden. Niet alleen door de uitbreiding van Losser, maar ook door het verschijnsel B.V. en het notarieel vastleggen van verenigingen en stichtingen. En het negatieve aspect van de stijging van het aantal echtscheidingen ging ook niet aan Losser voorbij. In 1976 werd een nieuw kantoor gebouwd aan de Bernard Leurinkstraat. Architect was Hans Sluymer en de Gebr. Scholten bouwde het pand. In de laatste week van november 1997 ondertekende notaris van Hazendonk zijn 50.000e akte. Er werken dan zeventien fulltime-medewerkers in het kantoor en Herman van Hazendonk wordt geassisteerd door vier kandidaat-notarissen. Het bekendmaken van deze mijlpaal was best bijzonder, want in de regel vormde de akteomzet van notarissen een goed bewaard geheim. Maar hij was toen al van mening dat het notariaat moest streven naar meer openheid omdat er steeds meer competitie kwam met beroepsgroepen die zich in dezelfde branche bewegen. Maar het vak moest natuurlijk ook niet devalueren. Op 31 maart 1998 trok notaris van Hazendonk zich terug uit zijn ambt. Op het kantoor werken dan twintig personen.

Herman van Hazendonk heeft zowel binnen de notariële wereld als daarbuiten heel veel bestuurlijke functies vervuld. Ook heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan. In Losser was hij onder meer lid van het kerkbestuur van de H. Maria Geboortekerk en voorzitter van het Rode Kruis. Maar ook in de regio heeft hij zijn sporen nagelaten, door bestuursfuncties binnen diverse stichtingen op pastoraal en maatschappelijk gebied. Herman van Hazendonk is in Losser blijven wonen. De drie kinderen wonen in Delft en omgeving. Zijn zoon Rik heeft de civiele techniek ingeruild voor het kunstenaarschap en exposeerde in 2004 zijn schilderijen in Galerie ’t Nien End van Jo de Jong. Herman heeft nu meer tijd voor tennis, wielrennen en de zeven kleinkinderen. Samen met zijn vrouw is ook hij een verwoede bridger en cryptogrampuzzelaar.

Herman van Hazendonk is op 15 april 2015 overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk, terwijl hij zijn geliefde wielersport beoefende.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.