HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Gilbers, Herman - I11778

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Herman Gilbers
18 september 1995 - Fotograaf Norbert Klein
18 september 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Bijnaam De Kuuper

Herman Gilbers (1942- ) werd geboren op 1o oktober 1942 in De Lutte.[1]

In De Lutte is zijn bijnaam De Kuuper. Hij ging er naar de lagere school en vervolgens naar de ULO in Oldenzaal. In Losser was nog geen ULO (die zou pas in 1959 worden gestart) en De Lutte was van oudsher ook altijd meer op Oldenzaal georiënteerd.

Herman Gilbers werkte vervolgens korte tijd bij ijzergieterij Zwijnenberg in Enschede.

In 1960 begon zijn carrière bij de gemeente Losser. Hij kreeg een baan bij het Gemeentelijke Energiebedrijf aan de Scholtinkstraat. In 1987 zou dit gemeentelijke bedrijf worden verkocht aan de IJsselmij. En wat door velen werd gevreesd gebeurde al twee jaar later: de maatschappij maakte bekend dat door een reorganisatie van de energievoorziening enkele bijkantoren in de regio zouden worden gesloten, waaronder het voormalige GEB-kantoor in Losser. Inmiddels is daar een wooncomplex gerealiseerd met de toepasselijke naam “GEbouw”.

Maar Herman Gilbers werkte daar toen al lang niet meer. In 1964 had hij een functie gekregen bij de dienst Openbare Werken. In 1967 kwam hij in Losser wonen.

Aan het einde van de tachtiger jaren kwamen er ook binnen gemeenten en andere semi-overheidsinstellingen organisatieonderzoeken in de mode. Aanleiding in Losser was een fout in de gemeentebegroting van 1988, waardoor er een gat van ruim zes ton werd geslagen. Onder druk van de raadsleden moest een werkgroep de knelpunten binnen het ambtelijke apparaat gaan inventariseren. En zoals toen alom gebruikelijk was werd er een externe deskundige ingehuurd (van de gemeente Enschede), die samen met de projectgroep tot een nieuwe organisatiestructuur moest komen. Hieruit kwam het huidige sectorenmodel voort.

Voor Herman Gilbers betekende deze reorganisatie, dat hij in 1990 werd overgeplaatst naar de afdeling financiën. Daar bleef hij werkzaam tot 2001, om gebruik te gaan maken van de gemeentelijke FPU-regeling.

Binnen de Losserse gemeenschap deed hij ook vrijwilligerswerk. Hij had onder meer veertien jaar lang een bestuursfunctie bij de Stichting Woningbelangen Losser.

Als geboren Luttenaar bleef hij zich echter altijd sterk betrokken voelen bij dit kerkdorp. Hij is al meer dan vijftig jaar lid van de voetbalvereniging SV De Lutte, waar hij ook zelf actief heeft meegespeeld. Hij was medeoprichter en voorzitter van de veteranenclub van deze vereniging. Ook is hij al vijfentwintig jaar medeorganisator van de oud-papier actie ten behoeve van de voetbalclub. Hij werkte verder mee aan de sponsorfietstocht in 2003 ten bate van de Stichting Boenă Ziuma in Roemenie. De heren Bas Visser, Bertus Hegeman, Gerrit Tijhuis, Harry Wigger en Jan Hesselink fietsten toen van Roemenië naar De Lutte en Herman Gilbers was aanwezig bij de begeleiding. Het hele gebeuren heeft op de fietsers en de begeleiders grote indruk gemaakt.

Herman Gilbers trouwde met Joke Boerigter. Hij woont in Losser op De Esch, een plein waar men het noaberschop nog in ere tracht te houden en met enige regelmaat ook een buurtfeest organiseert. En Herman Gilbers werkt ook daaraan van harte mee.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.