HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Geslacht Warnaars

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki

Het geslacht Warnaars

Hendrik Warnaars (1734-1810) koopman in Almelo, is getrouwd op 4 april 1775 met Rebecca Heilbron (1741-1829) en kregen vier kinderen.

Zie hier het genealogisch familieoverzicht of het genealogisch register


Mr. Jan Hendrik Warnaars (1784-1868) beleef in Almelo als advocaat en notaris, was burgemeester van Stad-Almelo (1822—1825), wethouder in deze gemeente (1825—1849) en oud rechter bij de arrondissementsrechtbank te Almelo

Antonij Warnaars (1782-1857) wordt beschouwd als de stamvader van de Enschedese tak van de Warnaars. Hij vestigde zich als houtkoper te Enschede in 1802, werd griffier van de maire van Lonneker in zaken van politie (1813), was secretaris van Lonneker (1813) en van Enschede (1819) daarnaast ook directeur der posterijen te Enschede 1820—1845)

Zie hier het genealogisch familieoverzicht of het genealogisch register

Hendrik Warnaars (1815-1878) burgemeester van Denekamp (1-12-1839 tot 1878), lid der Provinciale Staten van Overijssel was grouwd met Elisabeth Magteld Floh. Zij kregen 7 kinderen en Jan Arnold was de tweede zoon.

Zie hier het genealogisch familieoverzicht of het genealogisch register

Jan Arnold Warnaars

Jan Arnold Warnaars

Zie hier het genealogisch familieoverzicht of het genealogisch register

Extern