HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Evering, Johannes Gerhardus Hermanus - I11775

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Jan Evering
18 september 1995 - Fotograaf Norbert Klein
18 september 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Bijnaam Great’nboer’s Jan
Beroep Melkveehouder, Politicus

Jan Evering ( - ) werd geboren in Losser.[1]

Jan Evering werd geboren op een boerderij in Losser aan de Hoge Boekelerweg, als oudste zoon in een gezin met drie zussen en twee broertjes. Zijn vader, bijgenaamd “Great’nboer’s Gerard” was landbouwer. Vanzelfsprekend stond Jan dus bekend onder de naam “Great’nboer’s Jan”.

Het oude erve Evering was in 1832 eigendom van de weduwe G.H. Everink geb. Wensink. Deze karakteristieke Twentse boerderij was oorspronkelijk ook een “los hoes”, zoals de meeste boerderijen in deze streek. Maar in de twintiger jaren van de vorige eeuw verdween deze woonvorm, waarin mens en dier, niet alleen onder één dak samenleefden maar ook in één ruimte, steeds meer.

Jan Evering ging naar de Martinusschool aan de Enschedesestraat en vervolgens naar de lagere landbouwschool in Denekamp. Daarna volgde hij de middelbare agrarische opleiding in Oldenzaal. De toekomstplannen om verder te gaan studeren voor veearts waren al gemaakt, maar toen werd zijn vader ziek. Hulp in het bedrijf was hard nodig en voor een zoon was het indertijd normaal dat je dan je studie afbrak. Jan Evering werd dus melkveehouder.

Hij trouwde op 25 november 1971 met Annie Meijer uit De Lutte, beter bekend als Annie van Old Theussink. Op 12 augustus 1974 werd als eerste, zoon Gert-Jan geboren. Daarna volgden 3 dochters.

In 1976 verkocht de familie de boerderij aan de Hoge Boekelerweg aan de gemeente Losser, vanwege de nieuwbouw van het jeugdhuis De Muchte. Zij kochten een nieuw bedrijf in Beuningen, dat verder werd opgestart als een volwaardige melkveehouderij en tot op heden als zodanig in bedrijf is.

Jan Evering heeft in het (Losserse) maatschappelijke leven een lange carrière achter de rug.

Al op 16-jarige leeftijd was hij bestuurslid/secretaris van de toenmalige J.B.T.B. (Jonge boeren en tuinders bond) van de A.B.T.B. en ook was hij oprichtingsvoorzitter van de K.P.J. Jong Twente. Jan was jarenlang een zeer bekend gezicht in de Losserse politiek. Hij was bestuurslid van het CDA Losser, waarvan tien jaar voorzitter. In 1990 is hij één van de drie CDA-nieuwelingen in de gemeenteraad. Het nieuwe college wordt gevormd door F. Meijer (CDA), J Ensing (SDGL) en H.Schulten (CDA). Jan Evering is dan voorzitter van de Raad van commissarissen van Ormet, voorzitter van de Landbouwvoorlichting in Losser en bestuurslid van de ABTB in Denekamp. Gedurende een periode van negen jaar blijft hij raadslid, waarvan twee jaar fractievoorzitter en vier jaar wethouder (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en grondzaken). Hij wordt gekenschetst als een politicus die wist door te pakken en ook bereid was om, indien nodig zijn nek uit te steken.

Zijn politieke activiteiten richt hij tegenwoordig op de provincie als lid van de CDA fractie in de Provinciale Staten van Overijssel.

Vanaf 1975 tot heden is hij bestuurlijk betrokken bij de zuivel industrie (Ormet, Coberco, Friesland Foods). Daarnaast is hij nog voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Ootmarsum-Denekamp.

Inmiddels is hij opa van drie kleinzoons. En het melkveebedrijf in Beuningen, (80 hectare grond en 120 melkkoeien) runt Jan Evering in maatschap met zijn zoon Gert-Jan. Maar hij is ook zeer trots op zijn drie dochters.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.