HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Ensing, Jan - I11774

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Jan Ensing
18 september 1995 - Fotograaf Norbert Klein
18 september 1995 - Fotograaf Norbert Klein

Jan Ensing (1938- ) werd geboren op 24 september te Enschede.[1]

Jan Ensing werd geboren op 24 september 1938 in de buurschap Twekkelo (gemeente Enschede). Zijn lagere school stond in Boekelo en vervolgens ging hij naar de ambachtsschool en het Voorbereidend Middelbaar Technisch Onderwijs in Enschede. Daarna volgde de Middelbare Technische School.

Zijn militaire dienst in de jaren 1957-1958 bracht hij door als kwartiermeester bij de Koninklijke Marine en daarna kon hij zijn beroep gaan uitoefenen als constructeur bij de Hollandse Signaal in Hengelo. Hij trouwde met Els Cruiming en in 1962 werd Losser zijn woonplaats. In de avonduren studeerde hij arbeidsrecht en hij werd actief binnen de vakbond. In 1957 had hij al een start gemaakt als groepscorrespondent van de Algemene Nederlandse Metaalwerkersbond. In Losser werd hij in1964 voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Industriebond NVV, een functie die hij vervulde t/m 1975. In die periode deed hij tevens bestuurlijk werk bij het Ziekenfonds en de Maatschappelijke Dienstverlening Twenthe Oost.

In 1964 startte ook zijn politieke carrière. Hij werd voorzitter van de Partij van de Arbeid, afdeling Losser. Vanaf 1966 t/m 1978 was hij fractievoorzitter en daarna t/m 1982 wethouder. De P.v.d.A. was in die periode gegroeid van één naar vier raadszetels. Enkele leden scheidden zich in 1980 af en riepen de SDGL in het leven. Zo kreeg Losser als eerste in het land een plaatselijke politieke partij de Sociaal Democraten Gemeente Losser. De SDGL is opgericht op 25 januari 1982 en is hiermee dus de oudste plaatselijke politieke partij. Zij waren op geen enkele wijze gebonden aan een landelijke groepering. Sinds de oprichting en de verkiezingen in 1982 heeft de SDGL tot 1998 deel uitgemaakt van het college in de persoon van wethouder Jan Ensing. Bij de verkiezingen in 1998 behaalde de partij nog maar één zetel en belandde daardoor in de oppositie. Tijdens de “periode Ensing” veranderde er heel veel in Losser. De verkoop van het Gemeentelijke Energiebedrijf zag hij als een noodzakelijk kwaad. De “amovatie”, zoals het toen werd uitgedrukt, oftewel de sloop van het openluchtzwembad Brilmansdennen werd een feit en het binnenbad werd vergroot. Er kwamen klootschietersaccomodaties, tennisbanen en er werd een ijsbaan/visvijver aangelegd. Toerisme werd bevorderd door de aanleg van fietspaden en de Gildehaus – Dinkelroute, die op 4 oktober 1976 in gebruik werd genomen bleek een echt succesverhaal te zijn.

Jan Ensing was lid van diverse commissies en besturen. Hij werd voor zijn inzet in 1990 dan ook Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Na zijn afscheid van de politiek bleef Jan Ensing actief binnen de Losserse gemeenschap. Tot op heden is hij voorzitter van de Stichting Staringmonument, de beheerder van het monument met de zandsteengroeve aan de Dr. Staringstraat. In 1965 waren er plannen om op de Losserse Es een woonwijk te bouwen. Op initiatief van W.F. Anderson, inwoner van Losser en verwoed amateur-geoloog, kwam een groepje amateur-geologen op het idee om de door W.C.H. Staring in de negentiende eeuw blootgelegde zandsteenbank opnieuw te ontsluiten. Deze keer werd al op vier meter diepte de zandsteen aangetroffen. Eromheen werd door de gemeente een plantsoen aangelegd en W.C.H. Staring kreeg de eer die hem toekwam: de groeve werd naar hem vernoemd en bij de ingang kwam een borstbeeld van hem te staan. Door een grote donatie van wijlen mej. E.A. van Spronsen werd de stichting in het leven geroepen, die het geheel beheert en tevens de studie naar de geologie van Nederland ondersteunt.

Jan Ensing heeft zijn andere functies zoals het voorzitterschap van de Stichtingen Erve Kraesgenberg (beheer en exploitatie) i.v.m. zijn gezondheid noodgedwongen neergelegd. Als wethouder was hij al betrokken geweest bij de realisering van dit complex, door de mensen van het Werkgelegenheidsproject Losser. Hij blijft zich echter wel als vrijwilliger inzetten.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.