HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Elferink, Hendrikus Johannes - I11209

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Hendrik Elferink
1 mei 1990 - Fotograaf Norbert Klein
1 mei 1990 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep landbouwer

Hendrik Elferink (1926-1994) werd geboren op 4 november 1926 te Losser.[1]

Hendrik Elferink werd geboren op het erve Elferman aan de Zoekerweg nr. 1 in Losser (nu bewoond door de familie Scholten-Elferink).

Het erve Elferman behoort tot de 31 gewaarde erven van de Marke Losser. In de oude marke waren, in tegenstelling tot het bouwland, de jacht- en weidegronden, de plaggenvelden en de veenkuilen niet verdeeld, maar gezamenlijk eigendom van de boeren die zich er hadden gevestigd. Het recht van iedere deelgenoot in deze gezamenlijke gronden werd “waarrecht” genoemd en een “ware” is het aandeel dat een erve heeft op dat gemeenschappelijke bezit. Dat aandeel was oorspronkelijk onverbrekelijk met het erve verbonden.

Dit gewaarde erve Elferman in de Zoeker is al zeer oud. In de 12e eeuw behoorde het huis en erf toe aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht. In 1601 komt de naam Elferman al voor en in 1751 werd een Elferman zelf eigenaar. Hendrik Elferink stamde dus uit een zeer oude boerenfamilie.

Na de lagere school ging Hendrik Elferink naar de landbouw-winterschool in Hengelo en hij werd landbouwer op de boerderij in de Losserse Zandbergen aan de Grensweg no. 4.

Hij was medeoprichter, bestuurslid en actief lid van de Kogelwerp-Kloatscheeters vereniging “Vooruit Losser”. Zij noemden zich indertijd kogelwerpvereniging, om zich te onderscheiden van de klootschietersclubs, een tegenstelling die vele jaren later is overbrugd. “Vooruit Losser” is ontstaan in 1950 uit een samenvoeging van de verenigingen De Zoeke en Esch Vooruit. Twee jaar later kregen zij de beschikking over een heideveld aan de Overdinkelsestraat, dat eigendom was van L. van Heek. Op eigen kracht werd dat indertijd omgetoverd tot een wedstrijdbaan. Ook het latere eigen clubgebouw werd met eigen middelen tot stand gebracht.

De club werd “wereldberoemd” omdat hier tijdens een gezellig samenzijn na een wedstrijd het idee werd geopperd om de Amerikaanse president Reagan en de Russische leider Andropov uit te nodigen naar Losser te komen, om zo de vrede in de wereld een stapje dichterbij te brengen.

Hendrik Elferink was, naast natuurliefhebber (hij wist heel veel van bomen, bloemen en planten), ook een fervente jager.

Schaatsen was een andere liefhebberij en wandelen deed hij ook graag, vooral als het gesneeuwd had, want dan kon je de diersporen in de sneeuw goed zien.

De politiek en de voetbalsport volgde hij op de voet en kaarten deed hij bijzonder graag.

Hendrik Elferink, telg uit een zeer oud Lossers boerengeslacht, overleed op 5 juli 1994.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.