HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Elferink, Arnoldus Johannes Bernardus - I11786

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Arnold Elfrink
13 november 1995 - Fotograaf Norbert Klein
13 november 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep gemeentewerker

Arnold Elfrink (1937- ) werd geboren op 6 april 1937 te Losser.[1]

Hij ging naar de Martinusschool, de oude School Dorp 2 aan de Enschedesestraat, die in 1930 een r.k. signatuur had gekregen. De school maakte onderdeel uit van de lintbebouwing en had een heel ander aanzien dan tegenwoordig. Behalve de andere raampartijen was met meest opvallende de drie schuine kappen op het schoolgebouw. En daarachter was alles nog onbebouwd. Toen Arnold Elfrink er onderwijs volgde was het nog een jongensschool en meester B. Mulderink stond aan het hoofd. Van 1930 tot 1962 heeft deze daar de scepter gezwaaid.

Arnold Elfrink begon zijn werkzame leven in de textiel, bepaald niet ongebruikelijk voor een jongen uit Losser van zijn generatie. Hij trouwde met Truus Riesmeijer. Na de periode in de textiel, ging hij werken in de bouw. Gedurende 21 jaar was hij metselaar. In 1985 kwam hij in dienst bij de gemeente Losser. Hij reed op de vuilnisauto’s en werd daarna straatveger op de alom bekende oranje veegwagen. Op die manier kwam hij in alle straten van het dorp. En voor iemand als hij, die graag contacten legde en voor iedereen klaar stond, was dat natuurlijk een prachtig beroep. Zogezegd “Half Losser” kent hem en naar eigen zeggen kent hij wel 95 procent van de bevolking.

De vuilophaaldienst in Losser heeft al een heel oude geschiedenis. Gestart werd in 1927, met behulp van paard en wagen en het huisvuil verpakt in jute zakken. Later werd een platte wagen met schuifbakken, getrokken door twee paarden, een vertrouwd beeld in het dorp. Vuilnisemmers werden weer vervangen door plastic zakken, die op hun beurt plaats hebben gemaakt voor de groene en grijze bakken. Vroeger werd het vuil binnen de eigen gemeente gestort: in het Hannekerveld en in Overdinkel aan de Invalsweg en de Tiekenveenweg.

Arnold Elfrink werkte vervolgens, tot aan zijn pensionering in 2002, ook nog bij het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg. Daar was hij de mensen behulpzaam, die hun grof huishoudelijk afval kwamen deponeren. Hij heeft daar altijd met veel plezier gewerkt in een goede sfeer. Het was voor hem echt een prettige werkkring. Het contact met mensen was daar nog veel directer en dat was een kolfje naar zijn hand.

Naast zijn werk was hij maatschappelijk betrokken, onder meer bij de oprichting van het CDA Losser. Hij maakte deel uit van het partijbestuur. Arnold Elfrink is ook al vijfenvijftig jaar lid van de voetbalvereniging KVV Losser, nu niet meer als actief sporter, maar in zijn jonge jaren was hij wel een actieve voetballer.

Zijn groente- en bloementuin aan de Kopshofweg is nog een andere grote liefhebberij. Daar kan hij nu veel tijd aan besteden en bovendien is het een prachtige plek om nog altijd een praatje te maken met de voorbijgangers.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.