HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Dijkhof, Willy - I11208

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Willy Dijkhof
16 oktober 1995 - Fotograaf Norbert Klein
16 oktober 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep fotograaf, redacteur

Willy Dijkhof (1920-2001) werd geboren op 24 juli 1920 te Losser.[1]

Hij volgde daar lager onderwijs en ontwikkelde zich verder door zelfstudie. Hij startte zijn loopbaan bij machinefabriek Sanders, aan de Molenstraat in Enschede. Hij kreeg werk op de loonadministratie.

Daarna trad hij in dienst bij de Twentsche Courant. Deze oudste krant van Twente, met een katholiek signatuur, was opgericht in 1844. In Losser, waar de bevolking overwegend katholiek was, werd deze krant dan ook veel gelezen. In 1976 werd hier zelfs nog een bijkantoor geopend aan de Brinkstraat.

Willy Dijkhof was voor deze krant de correspondent in Losser. Die functie vervulde hij ook bij het plaatselijke huis-aan-huis weekblad “De Dinkellander”, vanaf 1966 “Nieuwe Dinkellander”. Hij had in deze hoedanigheid ook nog een poosje een kantoor aan huis. Willy Dijkhof bleek een begenadigde journalist te zijn. Hij kon zeer goed overweg met de pen en had daarbij ook een grote belangstelling voor Losser. Hij heeft prachtige artikelen gepubliceerd over geschiedkundige onderwerpen. Een verslag van bijvoorbeeld een raadsvergadering uit 1900, werd door zijn beschrijving een gebeurtenis, waarbij de lezer de indruk had, dat hij zelf aanwezig was geweest. Veel Lossernaren hebben met name deze geschiedkundige artikelen verzameld en bewaard in plakboeken. Ook zijn fotorubriek in de “Nieuwe Dinkellander” onder de titel “Losser vroeger en nu” was zeer geliefd.

In 1970 publiceerde hij, naar aanleiding van deze rubriek het fotoboekje “Losser vroeger en nu”, een uitgave van W.G. Witkam/Drukkerij Twentsche Courant n.v. Hij noemde dit zelf een bescheiden middel om het “oude” in onze naaste omgeving vast te leggen voor de bewoners van nu en van de toekomst. De toen “nieuwe” foto’s in het boekje zijn nu al weer historie. De foto’s werden indertijd beschikbaar gestelde door “welwillende lezers” zoals hij toen zei in zijn voorwoord. Het was een zeer succesvolle publicatie en de liefhebber moet veel moeite doen om nog een exemplaar te kunnen kopen. Soms is er opeens weer een klein aantal op de markt

Hij kondigde toen ook aan dat hij nog wel een boekje zou willen maken. Dat is er niet van gekomen en de mensen in Losser hebben moeten wachten tot 1987, toen het eerste fotoboek van de Historische Kring verscheen.

Voor Willy Dijkhof was zijn schrijverschap ook zijn hobby. Daarnaast was hij graag bezig in zijn tuin. Hij maakte deel uit van het bestuur van de schaakclub en van de Katholieke bond voor ouderen. Hij fotografeerde ook veel. Bij het Schuttersfeest mocht hij als dank voor de leuke stukjes die hij voor die vereniging schreef, veelal het eerste schot lossen, samen met de burgemeester.

In 1991 werd Willy Dijkhof getroffen door een hartinfarct. Dit was een grote aanslag op zijn gezondheid; zijn energie was op. Een tweede fotoboek, dat hij nog graag had willen maken, is er daardoor niet meer gekomen.

Hij overleed op 3 oktober 2001 in Enschede.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.