HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

De Lange, Everdinus Martinus Andreas Maria - I11237

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Eep de Lange
9 oktober 1995 -Fotograaf Norbert Klein
9 oktober 1995 -Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep drukker

Eep de Lange (1911-2001) werd geboren op 29 november 1911 te Losser.[1]

Eep de Lange werd geboren op 29 november 1911 te Losser. Na de lager school ging hij naar de ULO in Losser, die van 1920 tot 1926 verbonden was aan de openbare school Dorp II, de latere Martinusschool aan de Enschedesestraat.Vanaf zijn veertiende jaar werkte hij met veel inzet en plezier in de familiedrukkerij, eerst samen met zijn vader en zijn broer Ties. Die begon later een drukkerij in Glanerbrug.

De zaak van De Lange was te vinden aan de Gronausestraat, in het pand van de kruidenier/huishoudelijke artikelenzaak van Barend van Huizen, later Vollenbroek. De familie woonde daar ook. Daarna was de drukkerij aan de overkant gevestigd in het gebouw waar nu de kringloopwinkel is. De boek- en kantoorboekhandel werd gedreven vanuit het pand waar tegenwoordig opticien Ter Braak is. Bij de drukkerij van De Lange werd door vader en zoon onder meer de Katholieke Kerkbode gedrukt. Het oudste exemplaar dat in het gemeentearchief aanwezig is dateert van 1931. Vader Herman de Lange had een vinger van zijn rechterhand verloren onder de machine en hij schreef links. Daar werden in het dorp wel eens grappen over gemaakt, die ook een kwalijke uitwerking konden hebben. Bij een parlementsverkiezing, waarvan hij ook de uitslag drukte die dan werd aangeplakt bij het gemeentehuis en in zijn eigen zaak, werd door een dorpsgenoot opgemerkt: “De Lange hef links stemt”, waarop door anderen direct furieus werd gereageerd:“dan krig he n’en steen deur de roet”. Socialisme lag in Losser nog heel gevoelig in die dagen en zou van een drukker van de Katholieke Kerkbode beslist niet getolereerd zijn. Na de Tweede Wereldoorlog kwam uit deze Kerkbode de Dinkellander voort. Eep de Lange was ruim twintig jaar de uitgever/drukker van dit huis-aan-huis weekblad. Het plaatselijke nieuws vertrouwde hij met veel enthousiasme wekelijks toe aan zijn krant. Vanaf 1966 verschijnt dit weekblad onder de naam De Nieuwe Dinkellander, eerst uitgegeven bij de Twentsche Courant te Hengelo en nu bij Wegener.

Er werden meer nieuws- en advertentiebladen in Losser verspreid. Zo bestond er in 1885 al een “Lossersch nieuws- en advertentieblad, een kopblad van het Weekblad voor Oldenzaal e.o., dat werd uitgegeven door de bekende uitgever Bruggeman te Oldenzaal. Een andere uitgave, ook uit Oldenzaal, was de Lossersche Courant (1903-1941).

Het bedrijf van De Lange werd in 1945, na de dood van oprichter Herman de Lange, gesplitst. De drukkerij kwam onder leiding van Eep en de boek- en kantoorboekhandel werd voortgezet door zijn moeder, mevrouw W.M. de Lange - van Veluw.

Eep maakte voor duizenden personen de geboorte- , huwelijks- en overlijdenskaarten en natuurlijk ook de bidprentjes. Hij stond dag en nacht klaar voor de mensen, zowel door de week als in het weekend. Tot zijn vijfentachtigste jaar heeft Eep de Lange gewerkte. Zijn drukkerij was zijn hobby geworden.

Hij zette zich ook belangeloos in voor gemeenschapsactiviteiten. In de Tweede Wereldoorlog was hij enige tijd krijgsgevangene en direct na de bevrijding richtte hij de Losserse afdeling van de Bond van Oud-Strijders op. Daaraan gaf hij lange tijd zijn beste krachten.

Bij de viering van het 75-jarig zakenjubileum van drukkerij / boek- en kantoorboekhandel De Lange in 1983 werd Eep onderscheiden met de zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Peters spelde hem de bijbehorende versierselen op. Hij was ook al eens onderscheiden met de Legpenning van de Bond van grafische ondernemingen.

Eep was een echte vakman. Drukwerk werd in zijn tijd nog met de hand gezet. De verschillende letters en lettertypen lagen in letterbakken. Mensen die hem gekend hebben vertellen vol bewondering hoe hij uit die grote hoeveelheid blindelings de juiste letter kon pakken. Tot zijn 89e verjaardag leefde hij nog geheel in zijn eigen stijl in het huis aan de Gronausestraat, naast de drukkerij.

Eep de Lange overleed op 25 augustus 2001.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.