HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

De Jong, Karel Hendrikus - I11223

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Karel de Jong
9 oktober 1995 - Fotograaf Norbert Klein
9 oktober 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep bloemist

Karel de Jong (1924-2005) werd geboren op 23 februari 1924 te Enschede in een groot gezin.[1]

In 1929 verhuisde de familie naar Losser. Zij woonden aan de Smuddeweg, op de plek waar nu het huis van dokter Horsthuis staat. De vader van Karel was textielarbeider. Hij had echter toen al het standpunt, dat later onder de werknemers in de textiel algemener zou worden: “mijn kinderen gaan niet de fabriek in”.

Karel had een grote liefde voor de natuur, de bloemen en de planten en na de lagere school ging hij dan ook naar de Land-en tuinbouwschool in Enschede.

Zijn werkzame leven als tuinman begon in 1939 in Hengelo. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontkwam hij niet aan de “Arbeidseinsatz” voor de Duitse bezetters. Hij werkte een half jaar in Epe en een jaar lang op de Vliegbasis Twente. Vervolgens moest hij naar Zeeland, om daar op een vliegbasis sloten te graven. Nordhorn, weer wat dichter bij huis, was de volgende plaats waar hij moest gaan werken. Maar op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, toen Radio Oranje meldde dat de Britse troepen Breda hadden bereikt en het gerucht ontstond dat de Geallieerden al over de Grote rivieren waren, vond hij dat het genoeg was geweest en dook onder in Denekamp. Het huis aan de Smuddeweg werd vernield, doordat de Duitsers vlak voor de Bevrijding de naburige Oldenzaalsestraat gingen opblazen, om zo de geallieerden nog enige weerstand te kunnen bieden.

In 1945 begon Karel de Jong als zelfstandig hovenier, maar om gezondheidsredenen liet hij zich omscholen tot bloemist. Hij opende zijn eerste winkel in 1953. Deze zaak stond aan het huidige Raadhuisplein, niet ver van de plek waar hij daarna zijn nieuwe pand zou bouwen. Deze nieuwe winkel, die tot stand kwam onder architectuur van zijn broer Willie, werd geopend in 1957.

Naast zijn bloemenzaak dreef Karel ook jarenlang een handel in kerstbomen. Hij ging daarvoor naar aanplantingen in het Sauerland. De percelen met de kerstdennen werden vakkundig door hem gekeurd en als ze goed werden bevonden kocht hij de bomen op om ze weer te verhandelen, niet alleen in Losser, maar in het hele land. Met deze kerstbomenhandel was hij zo’n drie maanden per jaar bezig.

Karel de Jong was actief binnen de Losserse middenstandsvereniging. Hij maakte deel uit van het bestuur van de R.K. Middenstandsvereniging en stond aan de wieg van de “Twentse week”, een feestweek die werd gehouden tijdens de jaarlijkse fabrieksvakantie. Losser werd dan omgetoverd in een Saksisch dorp. Allerlei activiteiten, zoals internationale klootschieterswedstrijden, operette-uitvoeringen in het toenmalige openluchttheater Brilmansdennen, een folkloristische optocht en een echte Twentse boerenbruiloft, moesten de, toen nog in eigen land vakantievierende arbeiders, naar Losser trekken. Karel vervulde tijdens zo’n boerenbruiloft de rol van bruidegom. En die boerenbruiloft trok in die vijftiger jaren duizenden bezoekers.

Verder zette hij zich in voor het Oranjecomité en hij was ook actief binnen de Losserse politiek. Hij was bestuurslid van de toenmalige K.V.P. en later van het CDA

In 1984 werd hij in de bloemenzaak opgevolgd door zijn zoon Henk. Hij stopte met de winkel, maar bleef nog wel enige jaren in kerstbomen handelen. In 1994 kwam ook daaraan een einde.

Karel de Jong was een zeer betrokken Losserse middenstander. Hij was getrouwd met Marie ten Vergert en twee van zijn kinderen zijn ook actief geworden binnen de Losserse middenstand: Henk met de bloemenzaak en Marcel met de Primera-boekhandel.

Karel de Jong overleed op 5 februari 2005.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.