HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Damhuis, Petrus - I342

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Pieter Damhuis
Fotograaf Norbert Klein
Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep melkboer

Pieter Damhuis (1913-2002) werd geboren op 26 mei 1913 te Losser.[1]

Hij was de middelste uit een gezin van 17 kinderen. De familie had een boerderij aan de Enschedesestraat en na zijn schooltijd bleef Pieter thuis om te helpen in het bedrijf. Zo ontstond zijn liefde voor het “boerenwerk” en voor de natuur.

In Losser werd hij alom bekend als “Pieter de melkboer”. Op de boerderij van zijn ouders was hij al begonnen met het uitventen van melk. Vanuit de voormalige melkfabriek Dinkelland aan de Gronausestraat, heeft hij dit beroep ruim 42 jaar, van 1936 tot 1978, met veel plezier en enthousiasme uitgeoefend.

Deze melkfabriek waar hij in dienst trad, was gesticht in 1921 en kende in de loop der tijd verschillende benamingen. De melkbussen werden vroeger gebracht met paard en wagen en de melk werd dan verder verwerkt. “Melk is goed voor elk” was een reclameslogan die aan het einde van de dertiger jaren van de vorige eeuw al in gebruik was. Pieter Damhuis zorgde ervoor dat deze melk en later ook andere zuivelproducten, bij de mensen aan huis werden bezorgd. “De melkboer is in ieder huisgezin een vertrouwde en geregeld verschijnende figuur”, aldus een andere wervende tekst uit die dagen. En Pieter Damhuis voldeed daar helemaal aan. Hij begon met paard en wagen en de losse melk stroomde met behulp van een hendel per halve liter in de pan of in de melkkoker, waarmee de huisvrouwen naar de wagen kwamen. Later werd de losse melk vervangen door flessenmelk. En ook karnemelk en gortenpap stonden vaak op tafel. Vanaf 1966 werd de handel gedreven vanuit een elektrisch aangedreven wagen. De melkventers hadden een vaste wijk in het dorp en Pieter was te vinden aan de beide kanten van de huidige Gronausestraat (in die dagen nog gesplitst in Gronausestraat en Overdinkelsestraat), de Hogeweg en het Hogeboekel.

Pieter Damhuis was op 8 augustus 1942 in Glanerbrug getrouwd met Christina Johanna Regina Leemreize en uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Het gezin woonde op een kleine boerderij aan de Honingloweg en voordat Pieter naar zijn werk ging had hij daar al het nodige werk verzet. Zijn gezin kwam op de eerste plaats.

Toen hij negenenvijftig jaar was behaalde hij alsnog zijn rijbewijs. Dat zag je meer bij mensen van zijn generatie. Na een leven van hard werken konden zij nog net delen in de groeiende welvaart. En samen met zijn vrouw heeft hij van dat rijbewijs nog veel plezier gehad. Vooral toen hij na zijn vijfenzestigste eindelijk meer vrije tijd kreeg. Rondritjes in de mooie omgeving en vakanties behoorden toen tot de mogelijkheden.

Voor zijn trouwe diensten als melkventer werd hij koninklijk onderscheiden. Op 12 april 1978 ontving hij de eremedaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau.

De zuivelfabriek Dinkelland, waar later onder andere biologische koffiemelk werd geproduceerd, ging begin 2002 een fusie aan met Friesland Coberco en dat betekende het einde van de fabriek. Na die fusie was het al snel duidelijk dat Dinkelland uiteindelijk zijn deuren zou sluiten, maar de ontmanteling van het Losserse bedrijf ging veel sneller dan de medewerkers en de vakbond hadden verwacht. In mei van datzelfde jaar kregen de bijna vijftig medewerkers te horen dat ze op straat kwamen te staan. Het kostte te veel om Dinkelland open te houden. De fabriek werd gesloopt in 2003. De Historische Kring heeft nog getracht, samen met de provincie, om het gedeelte aan de Gronausestraat te behouden en daar eventueel appartementen in onder te brengen. Maar de gemeente had al een sloopvergunning afgegeven en door het ontbreken van een gemeentelijke monumentenlijst was het onmogelijk dit nog terug te draaien. Pieter Damhuis is de uiteindelijke afbraak van het gebouw bespaard gebleven.

Hij overleed op 9 oktober 2002.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.