HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Buis, Arnoldus Jacobus - I11203

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Arnhold Buis
Fotograaf Norbert Klein
Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep gemeenteambtenaar

Arnhold Buis (1919-2007) werd geboren op 21 juni 1919 te Zegwaart, nu gemeente Zoetermeer.[1]

Hij volgde een 5-jarige HBS-B opleiding te Rotterdam en behaalde door avondstudie de vakdiploma’s Gemeente-Administratie I, Gemeente-Financiën en Archiefverzorging. Hij ging in militaire dienst van 11 april 1939 tot 13 juni 1940 en daarna werkte hij, in eerste instantie als volontair, op de gemeentesecretarie van Berkel en Rodenrijs (ZH). Een periode die duurde tot 1oktober 1945 en waarin hij ruim een jaar was ondergedoken. Dan volgt een baan bij de gemeente Dongen (NB). Hij blijft daar tot 1 oktober 1962 en is laatstelijk chef van de Afdeling Financiën, Onderwijs en Personeelszaken.

Vervolgens wordt Arnold Buis gemeentesecretaris van Losser, de eerste adviseur van het gemeentebestuur, een functie die hij zal vervullen tot 1 januari 1983. Een twintigjarige ambtsperiode, waarin hij het beeld van Losser als textieldorp ingrijpend zag veranderen. Er was een ambtswoning voor hem beschikbaar aan de Muchteweg, waar hij tot zijn dood zou blijven wonen. Het is nu onvoorstelbaar dat er toen aan de achterkant van het huis nog een weiland met koeien was. Bij de vergaderingen van het College van B&W zag de kamer blauw van de rook en ook de ambtelijke cultuur was heel anders. Tutoyeren was er niet bij: je was meneer (of secretaris). Ook “casual” kleding was uit den boze. Je ging altijd strak in het pak, al vielen de mussen van het dak. Zijn huidige (tweede) echtgenote Margreet Veringa, die nooit in ambtelijke kringen geleefd had, ontlokte dat na een vergadering eens de verzuchting: “Iedereen heeft hier een voornaam, behalve meneer pastoor en mevrouw Buis”. Gelukkig voor haar zijn er nu, na meer dan dertig jaar, veel mensen die haar wel bij haar voornaam noemen. De veel formelere omgang verhinderde Arnold Buis niet om als secretaris goed bereikbaar te zijn. Zijn deur stond altijd open voor iedereen die hem nodig had.

De term gedoogbeleid bestond ook nog niet. In 1963 ontdekte burgemeester Van de Sandt persoonlijk dat aan de rand van Boerskotten een landhuis in aanbouw leek te zijn, op de plek waar vergunning was verleend voor de bouw van een kleine jachthut. De betrokken ambtenaren werden onmiddellijk ter verantwoording geroepen, omdat de geconstateerde grove afwijking van de bouwvergunning niet aan B&W was gerapporteerd en zij werden gestraft met een berisping. Arnold Buis had ter plekke foto’s gemaakt en de zogenaamde jachthut bleek zelfs geheel onderkelderd te zijn en de centrale verwarming werd al aangelegd. De eigenaar moest met spoed in de vergadering van B&W verschijnen en zijn handelwijze werd aangemerkt als “economisch delict”. Binnen veertien dagen werd de “jachthut” door een bulldozer met de grond gelijk gemaakt.

Er kwamen veel nieuwe voorzieningen in de gemeente, die nu als normaal worden beschouwd: een openluchtzwembad, sporthal De Fakkel, een gymnastieklokaal in Overdinkel, muziekschool de Sleutel, club- en buurthuis het Trefpunt in Overdinkel, bibliotheken in Losser, Overdinkel en De Lutte, het winkelcentrum De Brink enz.

De bouw van het nieuwe gemeentehuis betekende een grote uitdaging voor Arnold Buis. Als voorzitter van de bouwcommissie voelde hij zich “bouwpastoor”. De voorbereidingen waren al begonnen in 1957 en de bouw begon uiteindelijk in 1967. Hij kreeg in de bouwperiode onder meer te maken met de vergroting van het oorspronkelijke plan omdat het gebouw inmiddels te klein zou zijn geweest voor een goede huisvesting van het gemeentelijke apparaat. Op 14 augustus 1970 kon het nieuwe gemeentehuis, officieel worden geopend.

Arnold Buis vervulde diverse onbetaalde bestuursfuncties op maatschappelijk terrein. Zo was hij onder meer voorzitter van de Provinciale Bibliotheekcentrale Overijssel-Oost, van de Katholieke Jeugdraad Losser en van de Stichting Clubhuis De Muchte (nu Cluster). In 1979 werd hij Koninklijk onderscheiden: hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Na zijn pensionering in 1983 bleef hij in Losser wonen en bekleedde daarna nog diverse bestuursfuncties binnen de Losserhof. Arnold Buis overleed plotseling op 26 juli 2007.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.