HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Brinkgreve, Hendrik - I8776

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Brinkgreve, Henk
Brinkgreve-1945-portret-233x300.jpg
Algemene informatie
Geboortenaam Hendrik
Geboren Utrecht, 6-6-1915
Overleden Losser, 5-3-1945
Nationaliteit NL

Hendrik (Henk) Brinkgreve (Utrecht, 6 juni 1915 - Losser, 5 maart 1945) was een Nederlandse officier tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd doodgeschoten in Losser tijdens een geheime missie in Nederland.

Henk Brinkgreve (1915-1945) was reserveofficier bij de artillerie en werd bij de mobilisatie in 1939 opgeroepen in actieve dienst. Na de Duitse inval op 10 mei 1940 wist hij naar Engeland te ontkomen en werd op zijn verzoek geplaatst bij de commando’s. In die hoedanigheid was hij betrokken bij een operatie op de Franse kust. Na enige tijd werkzaam te zijn geweest op het hoofdkwartier van het Nederlandse leger volgde hij de intensieve opleiding tot Jedburgh-officier. De Jedburghs maakten deel uit van de Special Forces. Zij opereerden in kleine teams die na te zijn gedropt achter de vijandelijke linies onder meer tot taak hadden de verschillende verzetsgroepen te bundelen en militaire inlichtingen te verzamelen voor het geallieerde hoofdkwartier.

In de nacht van 11 op 12 september 1944 werd het Jedburgh-team, waarvan Brinkgreve deel uitmaakte, gedropt in de buurt van Wierden. In betrekkelijk korte tijd slaagde het team er in de lokale verzetsgroepen te verbinden tot één geheel: de BS (Binnenlandse Strijdkrachten).

Henk Brinkgreve moest om veiligheidsredenen regelmatig van locatie veranderen. Op 5 maart 1945 bevond hij zich met een assistent en een koerierster in een boerderij in Losser (huidige adres: Deppenbroekweg 8). De boerderij werd op die dag om onbekende redenen bezocht door twee SS-ers. Brinkgreve wist de aandacht af te leiden, waardoor zijn metgezellen konden ontsnappen. Hijzelf werd doodgeschoten.

Henk Brinkgreve werd op 9 maart 1945 begraven op de algemene begraafplaats in Losser, maar in juni 1945 met militaire eer herbegraven op de Oosterbegraafplaats aan de Noord-Esmarkerrondweg in Enschede. In 1946 werd hij postuum benoemd tot ridder Militaire Willemsorde 4e klasse [1]. Op het graf in Enschede werd een gedenkteken geplaatst dat is vervaardigd door Geurt Brinkgreve (een broer).

Monument aan de Deppenbroekweg in Losser

Het gedenkteken in Enschede bestond uit een natuurstenen sokkel met daarop een bronzen beeld. In 2010 is het beeld gestolen. De familie laat nu een nieuw gedenkteken maken en zocht een herbestemming voor de sokkel. Men dacht daarbij aan de boerderij, waar Henk Brinkgreve is doodgeschoten. De Historische Kring Losser heeft dit idee ‘omarmd’ en de familie Theo Damhuis, de huidige eigenaar/bewoner van de boerderij, werd bereid gevonden om mee te werken aan het plaatsen van de sokkel (hierna: het monument) bij het begin van de oprit naar de boerderij, dus dicht bij de openbare weg. Op het monument staat de naam van Henk Brinkgreve en de tekst ‘Hij hield de fakkel brandende’. Ook zijn de onderdelen vermeld waarbij hij heeft gediend en de onderscheidingen die hem zijn verleend.

Het monument aan de Deppenbroekweg is op 5 maart 2013 onthuld door Koen Brinkgreve, een kleinzoon van Geurt Brinkgreve.

Documentaire

In 2022 heeft RTV Losser een documentaire over de belevenissen van Henk Brinkgreve in WO2 gemaakt

Extern

Herdenking 5 maart 2022 - 77 jaar geleden - bij monument HenkBrinkgreve Video RTV Losser

Herdenking 5 maart 2020 - 75 jaar geleden - bij monument HenkBrinkgreve Video RTV Losser

Wikipedia - Henk Brinkgreve

Nationaal Comité 4 en 5 mei - Monument voor Henk Brinkgreve

Traces of War - Monument Henk Brinkgreve

RouteYou - Monument Henk Brinkgreve - Bezienswaardigheid

Ton Wientjes Tours - Henk Brinkgreve

Oorlogsgravenstichting - Henk Brinkgreve - Oorlogsslachtoffer

Oorlogslevens - Henk Brinkgreve - Tijdlijn

Oorlogsdoden Dinkelland - Henk Brinkgreve

Geurt Brinkgreve - Boek - Mozaïek van mijn leven 1917 - 2005

Geocaching - Henk Brinkgreve

Huize Lidwina

Lidwina - verraden en verwoest

MSMD - Henk Brinkgreve

Referte