HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Brüeker, Bernard Heinrich - I11200

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Beernd Brüeker
27 november 1995 Fotograaf Norbert Klein
27 november 1995 Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Bijnaam schillenboertje
Beroep wever

Beernd Brüeker (1916-2005) werd geboren op 15 december 1916 in Knalhutte.[1]

Knalhutte, toen gemeente Lonneker, de buurtschap tegen de Duitse grens bij Alstätte/ Ahaus. De turf uit het Aamsveen werd daar ons land binnengevoerd.

In 1930 verhuisde de familie naar Losser. Zij gingen wonen op een boerderijtje in de Beekhoek bij Glane, ook weer dicht bij de grens. Naast dit boerenbedrijfje werkte vader Brüeker bij de gemeente Losser.

Beernd Brüeker werd textielarbeider. Zijn eerste werkgever was de firma Scholten in Enschede. Het grote fabriekscomplex aan de Haaksbergerstraat besloeg in die tijd circa 6 ha, waarvan 3 ha bebouwd oppervlak. Tegenwoordig staat daar onder meer het Medisch Spectrum Twente.

Dit Enschedese bedrijf ruilde hij in voor de veel kleinere fabriek van Ludwig van Heek & Zn. in Losser. In eerste instantie werden daar weefgarens, tricotagegarens en verbandgaas vervaardigd. Beernd Brüeker werkte eerst als wever. In 1939 werd de afdeling verbandstoffen opgericht en toen werd hij geplaatst op de wattenafdeling. Zeven jaar lang werkte hij alleen in de nachtploeg.

Beernd trouwde in 1946 met Berendina Helena Martha Nijmeijer. Hij ging inwonen bij zijn schoonouders aan de Hooimaatweg. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog, met de grote woningnood was dat vaak vanzelfsprekend. Het echtpaar Brüeker is daar altijd blijven wonen. Zij kregen acht kinderen, waarvan er één is overleden.

Naast zijn werk bij Van Heek had Beernd altijd een boerenbedrijfje met melkkoeien, varkens en kleinvee, gedeeltelijk voor eigen gebruik. Als er een fokveedag was ging hij daar steevast naar toe. Zijn vrouw zorgde er voor dat ze een grote pan erwtensoep had gekookt voor de andere gezinsleden, zodat ze tijd had om haar man in de loop van de morgen te volgen, want ze ging graag mee.

Beernd Brüeker had in Losser de bijnaam “schillenboertje”. Wij hebben nu een groenbak, maar ook vroeger was er al sprake van gescheiden afval. Vooral aardappelschillen werden apart bewaard en opgehaald door de schillenboer, met paard en wagen of met een bakfiets. Deze schillen werden gebruikt als veevoer, voornamelijk voor de varkens. Zevenenveertig jaar lang haalde Beernd de schillen op in het dorp. Eerst met paard en wagen. Later werd het paard vervangen door een tractor.

Zijn hobby was het fokken van kanaries. Hij nam ook deel aan vogeltentoonstellingen.

Op sportief gebied is hij even lid geweest van een klootschietersvereniging. Maar zijn vrouw “had er niet zoveel mee op”, dus dat was snel afgelopen.

Beernd Brüeker zei van zichzelf, dat hij nooit stil heeft gezeten in zijn leven. Hij overleed op 30 april 2005.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.