HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Bourgonje, Herman - I11196

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Herman Bourgonje
28 augustus 1995 Fotograaf Norbert Klein
28 augustus 1995 Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep onderwijzer

Herman Bourgonje (1924-2011) werd geboren op 24 januari 1924 in Apeldoorn.[1]

Zijn vader, Theodorus Martinus was daar van 1916 tot 1932 hoofdagent van politie. In 1932 kwam de familie naar Losser, omdat vader Bourgonje hier werd benoemd tot chef-veldwachter.

Politieman Bourgonje was een plichtsgetrouw ambtenaar die het als een vernedering heeft ervaren, dat hij tijdens de bezetting bij de overgang naar het korps Rijkspolitie in dezelfde rang werd geplaatst als het onder hem geplaatste personeel. Toen deze situatie ook na de bevrijding bleef bestaan, ging hij in september 1946 teleurgesteld met pensioen.

Herman Bourgonje werd onderwijzer en begon zijn loopbaan als “meester” aan de H. Gerardus Majella school in Overdinkel. Zeven jaar lang stond hij daar voor de klas en daarna stapte hij over naar de St. Martinusschool in Losser. Ook aan die school bleef hij zeven jaar verbonden.

Op 1 september 1959 vervolgde hij zijn loopbaan aan de pas opgerichte ULO-school. Samen met de directeur W. Varwijk startte hij dit voortgezet onderwijs in Losser als een tweemans-bedrijfje vanuit een nulpositie. Er was toen in feite nog niets, zelfs geen gebouw. Geschiedenis, Frans, Engels, Godsdienst zijn enkele van de vakken die hij daar zesentwintig jaar lang gedoceerd heeft.

De ULO werd in 1968 omgezet in een Mavo-school met een drie- en vierjarige opleiding. Vanaf 1969 is Herman Bourgonje adjunct-directeur van Mavo De Esch en in die functie ook betrokken bij het management. Na precies veertig jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest neemt hij op 30 augustus 1985 afscheid van zijn school aan de Oranjestraat. Hij maakt gebruik van de VUT regeling. Zijn humor, enthousiasme en zijn unieke schrijftalent werden op school gemist. Herman’s verslagen van de inmiddels vele vergaderingen werden op zijn minst met een glimlach gelezen.

Herman trouwde met Annie Sanderink, dochter van het hoofd van School Dorp I. Ook zij was onderwijzeres en eveneens jarenlang verbonden aan de ULO.

Veel maatschappelijke instellingen en verenigingen hebben nooit tevergeefs een beroep op gedaan op zijn vele talenten. De Postzegelclub, Avondvierdaagse en zeker de Historische Kring Losser.

Herman heeft een grote liefde voor het oude dorp en hij was dan ook betrokken bij de oprichting van de H.K.L. Vanuit de voorfase, die in 1967 was gestart werd hij in 1969 secretaris, een functie die hij heeft vervuld tot 1 januari 2005. Al die jaren was hij het gezicht van de H.K.L. In die periode heeft hij meegewerkt aan de eerste uitgave “Monumenten van Losser” en aan het grote veldnamenproject, dat resulteerde in de driedelige uitgave “Grondstukken en bewoners van Dorp en Marke Losser”. Zijn grote betrokkenheid bij de rooms katholieke kerk, en zeker de H. Maria Geboortekerk, bleek duidelijk uit zijn boek “H. Maria Geboorteparochie Losser, 1902-2002, dat de Historische Kring bij het eeuwfeest van de parochie kon uitgeven.

Op zijn zeventigste verjaardag ontving hij een Koninklijke onderscheiding op initiatief van burgemeester Smit, die altijd genoot van de stijlvolle brieven die Herman richtte aan het gemeentebestuur, om aandacht te vragen voor het behoud van de karakteristieke elementen in het dorp. Die liefde voor de historie kwam van zijn moeder, die ofschoon niet afkomstig uit Losser, toch kon stampvoeten van woede, toen de fraaie hervormde pastorie met de grote tuin moest wijken voor het nieuwe gemeentehuis en de zogenoemde groene long uit het hart van het dorp verdween.

In 2003 mocht Herman samen met zijn vrouw de eerste Losserse Cultuurprijs in ontvangst nemen, voor de vele verdiensten die zij voor Losser hebben gehad. Daarbij staken zij ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen.

Er bestaat een mooie foto waarop te zien is hoe zij samen stenen zitten te bikken bij de afbraak van de boerderij Kraesgenberg, die later weer zou herrijzen op het prachtige gelijknamige complex. Annie en Herman Bourgonje, samen de handen uit de mouwen stekend, het echtpaar ten voeten uit.

Herman Bourgonje overleed op 13 december 2011. Een dag later gevolgd door Annie. Samen werden ze op 21 december begraven op het kerkhof van de H. Maria Geboortekerk.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.