HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Bos, Henk. - I11195

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Henk Bos
Fotograaf Norbert Klein
Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep gemeenteambenaar

Henk Bos (1920-2010) werd geboren op 14 september 1920 in Losser.[1]

Hij ging er naar de lagere school en vervolgens naar de Radboud-ULO in Oldenzaal.

Daarna werkte hij bij de ABTB in Losser, maar daar hield hij het al gauw voor gezien.

Hij trad als volontair in dienst bij de gemeente Losser en daar speelde zijn ambtelijke loopbaan zich af, tot aan tot zijn pensionering in 1985. Op 1 oktober 1947 werd hij benoemd als adjunct-commies ter secretarie. In 1954 werd hij ambtenaar van de burgerlijke stand en in 1974 bereikte hij de rang van commies - A. Henk Bos maakte in zijn carrière alle gemeentelijke onderkomens mee.

Van 1939 tot 1943 werkte hij in het oude gemeentehuis aan de Voorstraat. Van 1943 tot 1966 was de voormalige burgemeesterswoning zijn arbeidsplek. Daarna werkte hij in het noodgebouw, dat was geplaatst op de plek waar nu bakkerij Alink is.

In 1970 werd het nieuwe gemeentehuis geopend en van 1970 tot 1985 was Henk daar, links op de begane grond te vinden. Hij werd ook “Schriever Bos” genoemd.

Als ambtenaar van de burgerlijke stand heeft hij circa drieduizend echtparen getrouwd. Hij maakte in zijn loopbaan heel veel veranderingen mee binnen de gemeentelijke organisatie. Zelf zei hij daarvan bij zijn veertigjarig dienstjubileum in 1979: “Ik ben begonnen met een kroontjespen en nu vieren de schrijfmachine en de computer hoogtij. Dat alles heeft tot mijn spijt wel tot gevolg dat de contacten met ‘het publiek’ minder zijn geworden”. Ook worden er dan al minder huwelijken gesloten omdat men de voorkeur geeft aan samenwonen. Toch zag hij het niet somber in: de tijd van “we komen gemakkelijk aan elkaar en we raken elkaar gemakkelijk weer kwijt”, zou naar zijn mening niet zo heel lang stand houden.

Henk Bos stond bekend als een plichtsgetrouwe ambtenaar en een goede collega.

In de Tweede Wereldoorlog deed hij verzetswerk. Hij maakte valse persoonsbewijzen, voornamelijk door de leeftijd van mensen te wijzigen, zodat zij konden ontkomen aan tewerkstelling voor de Duitsers. Toen burgemeester Van Helvoort in 1944 was ondergedoken kraakte hij de kluis en zo kwam hij aan de blanco persoonsbewijzen. (Burgemeester Van Helvoort had in augustus 1944 aan de Commissaris van de Provincie verlof gevraagd en gekregen en was vervolgens ondergedoken in Vlijmen. Op 3 oktober 1944 kwam er een vervanger in de persoon van A.H.G. Weustink, voormalig secretaris van Ootmarsum en NSB-burgemeester van Oldenzaal).

Henk was in zijn jeugd actief binnen de gymnastiek- en athletiekvereniging D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning). Hij was zevenendertig jaar lang penningmeester van de R.K. Begrafenisvereniging en hij zong met veel plezier in het kerkkoor van de parochie H. Maria Geboorte. Henk was getrouwd met Fien Wiggers, die op 18 april 1994 overleed.

Sinds 4 oktober 2001 woont “Schriever Bos” in De Molenkamp in Oldenzaal. Henk Bos is op 22 mei 2010 overleden.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.