HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Blokhuis, Johan - I11193

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Johan Blokhuis
12-5-1980 Fotograaf Norbert Klein
12-5-1980 Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep smid

Johan Blokhuis (1909-2003) werd geboren op 14 februari 1909 in Losser.[1]

Hij was de jongste zoon in een gezin van 5 kinderen. Zijn vader, dorpssmid, overleed nog voor zijn geboorte, pas 38 jaar oud, in de kracht van zijn leven. Zijn moeder bleef achter met 5 kleine kinderen en de zorg voor de smederij. Na enige tijd zag zij zich genoodzaakt de smederij over te doen aan de oudste knecht en daardoor sprak men in Losser van “smederij Lesscher”. Deze smederij stond in een klein steegje achter het Heininkshoes op de Markt.

Johan’s moeder was een sterke vrouw, die in zeer kommervolle omstandigheden haar kinderen voorbeeldig heeft groot gebracht. Johan Blokhuis is tot haar dood bij haar gebleven en heeft goed voor zijn moeder gezorgd.

Na de lagere school koos hij voor een opleiding in het smidsvak en hij groeide daarin uit tot één van die zeldzame vaklieden, die een oplossing wisten te vinden voor elke uitdaging die het vak stelde. Hij was er trots op, dat hij samen met vriend en collega Johan Poorthuis de schade kon herstellen, die de historische klokken uit de Oude Toren hadden opgelopen toen zij door de Duitsers waren gevorderd om te worden omgesmolten voor de wapenindustrie. Gelukkig bleven zij gespaard en konden dank zij deze twee vaklieden weer in de Oude Toren worden gehangen.

Johan verdiende zijn dagelijks brood als smid in de werkplaats van textielfabriek Van Heek. Hij hield zich daar voornamelijk bezig met de montage en het onderhoud van het machinepark.

Zijn verfijnde vakmanschap kwam heel nadrukkelijk tot zijn recht toen hij in 1978 lid werd van de landelijke “Zonnewijzer Kring”, die tot doel had het ontwerpen, vervaardigen, restaureren en behouden van bijzondere zonnewijzers. Dit werk vroeg om de combinatie van vakmanschap en inventiviteit die Johan Blokhuis bezat. Tot op hoge leeftijd heeft het bestuur van de Kring voor de moeilijke klussen een beroep op hem kunnen doen.

Bij de sterrenwacht in Lattrop staat een zeer fraaie zonnewijzer opgesteld, die hij heeft vervaardigd.

De heer Alfons Osse, de eigenaar van steenfabriek De Werklust, bood hem indertijd de vrije hand om een smidse in te richten bij de fabriek. Daar kon hij zijn liefde voor het smidsvak naar hartelust in praktijk brengen.

Johan was medeoprichter van de Katholieke Sport Vereniging Losser. Hij was zelf een actief voetballer en gymnast en ook was hij een heel verdienstelijk beoefenaar van de krachtsporten binnen de atletiekafdeling, met name kogelstoten en discus- en speerwerpen. Hij was ook altijd inzetbaar voor de begeleiding van jeugdelftallen en hij hielp bij de opbouw en inrichting van de eerste clublokalen.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij zich nog verdienstelijk gemaakt als official van de KNAU en heeft hij als tijdwaarnemer gefunctioneerd bij atletiekwedstrijden.

Johan Blokhuis was geïnteresseerd in historie en als zodanig was hij een actief lid van de Historische Kring Losser. Jarenlang maakte hij ook deel uit van de vrijwillige brandweer.

De Tweede Wereldoorlog, met name de meidagen van 1940, hebben diepe sporen nagelaten in zijn leven. Als soldaat moest hij de gevechten op de Grebbeberg meemaken, voor hem een traumatische ervaring die hij later moeilijk met anderen kon delen. Toen hij in de oorlog zelf in Duitsland werkte, heeft hij menige gedeporteerde landgenoot over de grens geholpen, hem tijdelijk onderdak verleend en vervolgens weer op weg naar huis geholpen. Hij kon daar moeilijk over praten. Zoals dat tóén moest, stilzwijgend, met achterdocht omgeven, geheimzinnig, zo bleef het voor hem. Bijna niemand wist het en niemand zal er hem ooit voor bedankt hebben. Zo wilde hij het en hij zocht geen dank. Recht toe, recht aan, doen waar je voor staat en betrouwbaar zijn. Zo was hij zelf; dat verwachtte hij van anderen.

Johan Blokhuis was een waardevol mens….waard om in herinnering te blijven. Hij overleed op 23 januari 2003.

Referenties

  1. [[Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.