HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Betlem, Clemens Jacobus Maria - I11188

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Clemens Betlem
20-11-1995 Fotograaf Norbert Klein
20-11-1995 Fotograaf Norbert Klein

Clemens Betlem (1927-2002) werd geboren op 16 september 1927 te ’s Hertogenbosch[1]

Op vijftienjarige leeftijd verliet hij het ouderlijke huis om drie jaar te studeren in een kloosterkostschool. Daarna maakte hij vijfeneenhalf jaar deel uit van de Broeders Penitenten, een actieve werkorde binnen de gezondheidszorg.

Zo kwam Clemens al op jonge leeftijd in de verpleging terecht en behaalde zijn B-diploma krankzinnigenverpleging in het Brabantse Boekel, in Huize Padua. Op 23-jarige leeftijd, vlak voor het afleggen van de eeuwige gelofte, zei hij de orde vaarwel en koos voor een burgerleven.

Hij moest toen direct in militaire dienst en werd ingedeeld bij de geneeskundige troepen. In die periode leerde hij ook zijn vrouw kennen. Zij was verpleegkundige in het Binnenziekenhuis te Eindhoven. Vervolgens ging Clemens verder met zijn studie in het Elisabeth-ziekenhuis in Tilburg, waar hij zijn A-diploma in ontvangst mocht nemen.

Hij kreeg een baan bij de G.G.D., ook in Tilburg, en ging daar op de ambulance werken. Dat heeft hij ruim acht jaar met veel plezier gedaan. Zoals bij veel mensen van zijn generatie het geval was, bleef Clemens zich bekwamen in zijn vak door allerlei studies te volgen. Hij ging nog naar een kaderopleiding in Tilburg en aansluitend naar een docentenopleiding in Nijmegen en studeerde bedrijfsorganisatie en bedrijfspsychologie aan de Katholieke Leergangen in Tilburg.

Daarna was hij weer twee jaar werkzaam in Tilburg, als hoofd van de verpleegopleiding. Maar de zwakzinnigenzorg had altijd nog zijn voorkeur en in mei 1969 aanvaarde hij de functie van adjunct-directeur / hoofd opleiding en huisvesting van de Losserhof.

In 1961 waren de eerste plannen gemaakt voor de bouw van een inrichting voor zwakzinnigen en werd de Stichting De Losserhof opgericht. In 1964 was men begonnen met de ontsluiting van het fraaie terrein aan de Oldenzaalsestraat en op 29 september 1965 werd de eerste steen gelegd. De bouw geschiedde in zes fasen, maar al in 1967, deden de eerste patiënten, twaalf zwakzinnige vrouwen, hun intrede. Clemens Betlem was op de Losserhof dus aanvankelijk alleen belast met opleiding en huisvesting. Toen de economisch directeur ziek werd, vervulde hij ook die functie, eerst op interim-basis, maar hij werd daarna benoemd tot Directeur Beheerszaken. De Losserhof zat nog jaren in de (nieuw)bouwfase en Clemens Betlem was hier volop bij betrokken.

Na ruim veertig jaar in de gezondheidszorg werkzaam te zijn geweest, ging hij in 1986 met pensioen. Hij bleef in Losser wonen, in zijn huis aan de Lutterstraat. Clemens zei daar zelf van: “Hoewel ik niet plaatsgebonden ben, mijn huis aan de Lutterstraat is het vijfentwintigste sinds mijn geboorte en het achtste sinds mijn huwelijk, blijven we hier in Losser. Het bevalt ons prima. Van de zogenaamde typisch Twentse stugheid hebben we nooit iets gemerkt. Mensen die daar wel problemen mee hebben gehad, hebben dat waarschijnlijk aan zichzelf te danken”.

Clemens Betlem was in 1979 dan ook al Prins Carnaval geweest en daar had hij als geboren en getogen Brabander natuurlijk geen enkele moeite mee gehad.

De Losserse gemeenschap kon op hem blijven rekenen. Hij zat in het bestuur van de Rabobank en van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en was daadwerkelijk betrokken bij de grote manifestatie Eurofolk in 1989.

Hij maakte in de moeilijke beginjaren ook deel uit van het bestuur van de Stichting Erve Kraesgenberg. Op donderdagmiddag stond hij dan persoonlijk aan de ingang van de markt, waar hij het boek “Monumenten van Losser” verkocht ten bate van de opbouw van dit oude erve.

In 1997 verhuisde het echtpaar Betlem toch weer naar het Brabantse Veghel. De gezondheid van Clemens Betlem ging helaas snel achteruit en hij overleed in een verpleeghuis in Vught op 5 oktober 2002.

Referenties

  1. [[Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.