HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Bakker, Gerrit - I11184

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Gerrit Bakker
25-9-1995 Fotograaf Norbert Klein
25-9-1995 Fotograaf Norbert Klein

Gerrit Bakker (1905-1999) werd geboren op 8 april 1905 in Ouddorp, tegenwoordig gemeente Goedereede.[1]

Dat is op de kop van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, onder de rook van Rotterdam. Gerrit Bakker Hij voelde zich dan ook eigenlijk Rotterdammer.

Als jongeman ging hij naar Nederlands-Indië en werkte daar onder meer als politieagent. Gerrit heeft verschillende keren geprobeerd om ook in Nederland een bestaan op te bouwen, maar ging dan toch weer terug naar Indië. Hij trouwde met J.A. Kranendonk en met vrouw en kinderen trok hij ook weer naar het overzeese gebiedsdeel.

In 1953 is hij teruggekomen naar Nederland. Gerrit Bakker kwam in Losser terecht. Daar werden de repatrianten uit Indië ondergebracht in Hotel Hut (het oorspronkelijke café Ziegler aan de Kosterstraat). Later kreeg dit de naam Hotel Centraal. Nu staat daar het bejaardencomplex rond het voormalige klooster Maria Bijstand. In dit hotel werden later ook de eerste gastarbeiders ondergebracht, voornamelijk Italianen en Spanjaarden.

Gerrit Bakker hoorde bij de Nederlandse repatrianten, die tijdens de politionele acties en na de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland terugkeerden. De grootste groep immigranten na de Tweede Wereldoorlog bestond uit deze Nederlandse repatrianten uit Indië en de Indische Nederlanders (mensen van gemengd Nederlands-Indonesische afkomst). Nederlandse staatsburgers, maar ook ongeveer drieduizend Chinezen moesten toen Indonesië verlaten. Indische Nederlanders konden dus eveneens hun biezen pakken, tenzij ze kozen voor het Indonesische staatsburgerschap. Later kwamen ook zogenoemde “spijtoptanten”, mensen die in eerste instantie niet waren vertrokken. Tussen 1945 en 1963 liep het aantal immigranten uit Indonesië op tot ruim 300.000 en Gerrit Bakker was dus één van hen.

Na de eerste opvang in Hotel Hut woonde het gezin aan de Broekhoekweg en verhuisde daarna naar de Lutterstraat. Het echtpaar Bakker kreeg zeven kinderen, van wie er nog drie in leven zijn. In het naoorlogse Nederland moest Gerrit Bakker weer een nieuw bestaan opbouwen. Hij deed allerhande werk en werd tenslotte portier bij Vredestein.

Gerrit Bakker wandelde graag en veel Lossernaren zullen hem dan ook zo in herinnering hebben: kaarsrecht en met zijn wandelstok maakte hij zijn rondjes door het dorp. Als hij ging wandelen zette hij de route op papier, zodat zijn vrouw precies wist waar hij was. Hij maakte graag een praatje met mensen, maar dat had hij blijkbaar in zijn tijdschema opgenomen, want hij kwam altijd precies op de afgesproken tijd weer thuis.

Gerrit Bakker is zich zijn leven lang Rotterdammer blijven voelen. Hij overleed op 28 januari 1999.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.