HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Baalhuis, Marinus Antonius - I8179

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Baalhuis, Marinus
03 november 1980 Fotograaf Norbert Klein
03 november 1980 Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep Kruidenier

Marinus Baalhuis (1932-2005) werd geboren op 14 juli 1932 in Denekamp.[1]

Hij volgde daar de lagere school en kwam als zestienjarige in het kruideniersvak terecht bij de zelfbedieningszaak van Zijlstra in Oldenzaal. Hij vervolgde zijn loopbaan bij Albert Heijn in Oldenzaal, de winkel van Leusink in de Veldmaat te Haaksbergen en de kruidenierswinkel annex cafetaria van Ter Bekke in Enschede.

In 1961 ging hij in Losser werken bij de coöperatie “De Werkman”. Bakkerij en kruidenierbedrijf “De Werkman” was van oorsprong een coöperatieve verbruiksvereniging, die op 26 september 1918 haar winkel had geopend in Losser, en was voortgekomen uit de rooms-katholieke arbeidersbeweging. De winkel was gevestigd aan de huidige Brinkstraat. Vroeger heette het Schoolstraat.

fotoplaatsen van het Helvoortsplein en de Coöperatie

In 1927 heeft de gemeente de straat daar aanmerkelijk verbreed om het dorpsbeeld te verfraaien met een plantsoentje. Op oude ansichtkaarten staat dit toenmalige pleintje vaak afgebeeld met de naam “Van Helvoortplein”. Dat was echter de benaming in de volksmond, omdat de toenmalige burgemeester Van Helvoort zich bijzonder had ingespannen voor de realisering van dit alles. En dat was niet zonder slag of stoot gegaan, want er moest wel grond voor worden afgestaan. Maar officieel heeft het pleintje dus nooit zijn naam gedragen.

Naast deze katholieke coöperatie was op dat pleintje de zogenoemde “rode coöperatie” gevestigd. “Tot Steun in de Strijd” heette die winkel van de socialistische arbeidersbeweging (het huidige pand van administratiekantoor Bouma).

Toen Marinus Baalhuis in 1961 zijn loopbaan vervolgde bij “De Werkman”, waren in deze bakkerij en kruidenierszaak nog zo’n veertien mensen werkzaam. Een groot bedrijf dus met een evenredige omzet. Tijdens de Gerardusprocessie in Overdinkel werden er zestig tot tachtig platen boterkoek gebakken, een indertijd zeer gewilde lekkernij voor de bedevaartgangers.

Marinus Baalhuis was getrouwd met Annie Zwiep (geb. 26-5-1931), die net als hij ook afkomstig was uit Denekamp.

In de avonduren had hij zich verder bekwaamd op zijn vakgebied door diverse cursussen te volgen en hij vatte het plan op om een eigen kruidenierszaak te beginnen.

In 1971 kocht Marinus het pand van kapper Nijenhuis en vestigde daar zijn kruidenierswinkel. Deze kapperszaak stond ook aan de huidige Brinkstraat, op een steenworp afstand van de coöperatie. Waar nu het witte winkel- en wooncomplex staat met o.m. Ter Stal, stonden vroeger drie karakteristieke panden. Links was lange tijd de winkel van Knippers, de groenteboer die ook met paard en wagen langs de deur ging. In het meest rechtse pand had kapper Nijenhuis zijn zaak en daarna was hier dus zeventien jaar lang de kruidenierszaak van Baalhuis gevestigd. “Zelfbediening” stond er met grote letters op de gevel.

foto met Zelfbediening op de gevel

Op 29 november1989 sloot Marinus Baalhuis definitief de deur van zijn winkel en was er weer een zelfstandige kruidenierszaak uit Losser verdwenen.

Marinus Baalhuis maakte zich daarna verdienstelijk voor de Losserse gemeenschap, door onder meer het penningmeesterschap op zich te nemen van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen), een functie, die hij altijd met veel plezier heeft vervuld. Hij overleed op 15 april 2005.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.