Start van de werkzaamheden aan de Dorpsbleek in Losser.

In 1774 werd de dorpsbleek in Losser aangelegd. Een grasveld, doorsneden met reken (sloten) waaruit het linnen bevochtigd kon worden, zodat de zon zijn blekende werking goed kon doen. Later werden de grasvelden ook gebruikt voor het drogen van de was. Tegenwoordig is het een Rijksmonument. In de zomer valt de Dorpsbleek (bijna) droog. Dit probleem wordt nu aangepakt. Met gezuiverd water dat wordt gebruikt voor de verwarming van het zwembad Brilmansdennen. Nadat de warmte uit dit water is gehaald stroomt het water naar de Dorpsbleek. Hiermee houdt men de waterstand op niveau. Overtollig water gaat naar de Dinkel.

Daarnaast vinden er een aantal aanpassingen plaats. Zo zal de Paasdijk worden verbreed, waardoor deze beter toegankelijk is voor wandelaars en fietsers, worden de reken uitgebaggerd en de bleekvlonders vernieuwd. Ook komt er nieuwe beplanting langs de randen.

De werkzaamheden aan de reken vinden plaats vanaf oktober, aangezien er tijdens de verplichte flora- en fauna controle de aanwezigheid is geconstateerd van enkele bijzondere waterdieren.

De HKL heeft in de aanloop van dit project informatie verstrekt over de historie van de Dorpsbleek en foto’s geleverd.

Op de hoek van de Sportlaan met de Scholtinkstraat hangen bouwdoeken met informatie over de werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Dit maakt deel uit van de Erfgoed Deal: Beken en Bleken van Losser. Lees meer over het project op deze webpagina

Geplaatst in Uncategorized.