Niejoarsvisite

Op maandag 9 januari hield de Historische Kring Losser haar Niejoarsvisite in Grand Café Smit.

Bij binnenkomst ontvingen de aanwezig, die in groten getale waren gekomen, een kop koffie of thee met een knieperke, welke was gemaakt door Gerda Hogebrink.

De secretaris van de HKL, Dick Grovenstein, keek in zijn openingswoord terug op het afgelopen jaar. Door het opheffen van de coronamaatregelen was het voor de HKL mogelijk om na twee jaar haar activiteiten weer uit te voeren, zoals de ledenavonden, lezingen, het jaarlijks uitstapje, herdenkingen en kon men aanwezig zijn bij diverse evenementen.

Daarnaast heeft men op verzoek van de Jumbo de Jong Losser het tweede stickerboek over Dorp en Marke Losser gemaakt en heeft men de contouren van de schuilhut uit de Tweede Wereldoorlog in de Snippert weer zichtbaar gemaakt.

Het aantal bidprentjes op de website is weer toegenomen, evenals het aantal familienamen door de werkgroep genealogie.

Ook het basisschoolproject over de Tweede Wereldoorlog kon na twee jaar weer worden uitgevoerd. Naast een les in groep 7 van basisschool de Verrekijker is men met deze groep naar het herinneringscentrum Kamp Westerbork geweest. De leerlingen tevens aanwezig bij de herdenking van de bevrijding van Losser en bij de dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar zal dit project worden gehouden in groep 7-8 van de Saller.

Ook voor dit jaar staan de nodige activiteiten gepland. Zo zal men ook in 2023 een viermaal een Het Dorp en Marke ontvangen, zal het uitstapje in april plaatsvinden en zullen er ledenavonden worden gehouden. Op de dinsdagen zal de fotowerkgroep weer oude foto’s verbeteren en daar waar mogelijk beschrijven wat er op de foto staat afgebeeld.

Tot slot bracht hij samen met de aanwezigen een toost uit op het nieuwe jaar. Dit werd gedaan met een glas boerenjong’s, welke gemaakt was door Mieke Nijhof en Gerda Hogebrink.

Hierna konden de aanwezigen hun kennis over Losser toetsen tijdens een quiz, welke gemaakt was door Thea Evers en Jack Scholtens, aan de hand van prachtige historische foto’s. De winnaars gingen met een prijs in natura naar huis. 

Maar ook de andere leden gingen na deze gezellige avond tevreden huiswaarts.   

Geplaatst in Uncategorized.