Jaarboek Twente

Ook dit jaar heeft u de mogelijkheid om via de HKL het Jaarboek Twente bij voorintekening te bestellen. De introductieprijs is aangepast naar slechts €16. Bestellen vóór 25 oktober.

De inhoud van het jaarboek Twente 2022

De afgelopen twee eeuwen werd onze streek getroffen door zeven dodelijke infectieziekten – zeven plagen. Jaarboek Twente 2022 informeert u over epidemieën die aan de covid-19 pandemie voorafgingen. Ook hoe een ‘gewoon’ Twents gezin het eerste coronajaar beleefde. Hoe studie, werk en privéomstandigheden beheerst werden door onzekerheid en tegelijk ook nieuwe mogelijkheden zagen. Daarnaast zien we vele bewoners van Twente gedurende de lockdown ontspanning zoeken. Tussen het thuiswerken door, ’s avonds, in de weekenden en tijdens de (dit keer vooral Nederlandse) vakanties ontdekten ze, opnieuw en massaal, de Twentse natuur. U leest over de impact ervan.

Het ontstaan van de medische zorg in Twente hangt samen met de bedreiging van de volksgezondheid door onder meer armoedige leefomstandigheden en (alweer) epidemieën. In vogelvlucht kijken we naar ontstaan en ontwikkeling van Medisch Spectrum Twente.

De Universiteit Twente zestig jaar: van echte pioniers tot blijvende vernieuwers. We ontmoeten uit die unieke begintijd vier UT-ers, toen nog TH-ers. Het wonen op de campus was verplicht, we zien studenten demonstreren en protesteren maar tegelijkertijd ook promoveren en zich ontspannen. Onvergetelijk, levenslang – dat blijkt wel uit hun verhaal.

Over pionieren gesproken: het plattelandsonderwijs in Twente is daar wel het schoolvoorbeeld van. Trouwens ook als je de ontwikkeling bekijkt van Latijnse School in Almelo tot ‘onderwijsmoloch’  anno 2022 – u leest over deze boeiende ontwikkelingen in onze 61e jaargang.

Twente werd in de loop der eeuwen ook steeds vaker het doel van bezoekers uit andere streken – toeristen. Te voet, te paard, per koets, met trein, bus, auto en fiets. Zo tegen 1900 was onze regio er wel op ingesteld, gezien de vele pensions, hotels en Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer van toen.

En dan hebben we het nog niet gehad over het Twaalfjarig Bestand, de cartograaf Westenberg, de kinderen van Twickel en de wilgnbeumkes biej de Regge in Goor: dit alles in Jaarboek Twente 2022.

Het jaarboek is via de HKL te bestellen voor € 16 . De bestelling kan worden gedaan door een mail te sturen, met uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal boeken dat uw wenst te ontvangen, naar secretaris@historischekringlosser.nl. Tevens tegelijk € 16 per boek over te maken naar Stichting Historische Kring Losser NL35RABO0337308098 o.v.v. jaarboek Twente 2022. Alleen bestellingen waarbij het bedrag is overgemaakt worden in behandeling genomen.

De uiterste besteldatum is 25 oktober 2021.

Geplaatst in Uncategorized.