Uitverkochte uitgaven van de Historische Kring Losser

Het Teylerhuis en zijn bewoners (1974) door L.G.Poorthuis
Het Heininkshoes in Dorp Losser
In dit boekje wordt de geschiedenis van het Heininkshoes beschreven. Het Heininkshoes (Martinusplein 4) diende de opeenvolgende geslachten Assink, Lippers, Heinink, Winkelkotte en Ten Venne tot woonhuis. Deze families oefenden allen het beroep van smid uit. In aan de zuidzijde van het huis gelegen 'schoppe' was de smederij gevestigd. Dankzij een initiatief van de Historische Kring Losser werd dit pand, dat op de nominatie stond om afgebroken te worden, in 1974 gerestaureerd.
(1975) door H.Z. Scherphof-Bekker en L.H.M Olde Meierink
Losser voorheen en thans II 1981 door C.J.A van Helvoort
St. Catharina-klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht op de Glaan 1983 door Adriaan Roelofs
Grondstukken en bewoners van Dorp Losser omstreeks 1820/1832
Alle veldnamen, boerderijen, huizen, bewoners/eigenaren en daarbij een schat aan historische gegevens. onmisbaar standaardwerk voor idereen die geïteresseerd is in de geschiedenis van Dorp en Marke Losser.
1986/
1989
3 delen en map met kaarten
Losser en zijn kerkdorpen in oude foto's deel I 1987 door Thea Evers-Evers
Losser en zijn kerkdorpen in oude foto's deel II 1994 door Thea Evers-Evers
Losser omstreeks 1890 1991 door Thea Evers-Evers
In Losser is niets gebeurd... 1940-1945
De Tweede Wereldoorlog roept ook nu nog bij veel mensen emoties op, zeker bij hen die deze periode bewust hebben meegemaakt en daarbij ervaringen hebben opgedaan die ze nooit meer kwijt zijn geraakt.
Voor de naoorlogse generatie is vrijheid een vanzelfsprekende zaak. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat het vijf jaar lang heel anders is geweest. En met het gevoel van onmacht dat ons daarbij bekruipt en met de vraag ´hoe hebben mensen andere mensen zoiets kunnen aandoen´ weten we nog steeds geen raad.
Daarom is het belangrijk dat dit boek is verschenen.
Omdat het boek al geruime tijd is uitverkocht, is de tekst in augustus 2013 (in het kader van het project Plaatsen van herinnering) op deze website geplaatst.
1995 door J.J. Luizink
400 jaar Hervormden in Losser... (1998, 220 p.)
Op 23 mei 1598 kreeg Losser zijn eerste predikant. De herdenking van dat feit in 1998 vormde de aanleiding tot het verschijnen van dit boek.
De hoofdmoot van het boek bestaat uit 'schetsen' die een beeld geven van de 'Eerste predikanten van Losser' tot aan 'De Hervormde Gemeente Losser in onze tijd'. Een beeld van vier eeuwen samenleving in een klein dorp aan de grens in Overijssel.
Uiteraard heeft de kerkelijke geschiedenis vele raakvlakken met de geschiedenis van het dorp Losser en met name bij het ontstaan van de kerkelijke gemeente ook met de streekgeschiedenis. Die streek staat ook niet op zichzelf. Wat in Twente ten tijde van de reformatie is gebeurd werd in belangrijke mate bepaald door politieke en militaire verhoudingen in de Nederlanden en in Europa. Ook aan deze aspecten wordt in dit boek op een prettig leesbare wijze aandacht besteed.

1998 door G.W.Th. van Slageren
Het Erve Beernink 2000 door H.Z. Scherphof-Bekker en C.S.M. Meijerink-Hannink
Op en om een klein stationnetje... (2003, 156 p.)
De geschiedenis van het spoor in een Twents dorp', zo luidt de ondertitel van dit boek dat verscheen in het jaar dat het 100 jaar geleden was dat Losser een tramverbinding kreeg. Het boek gaat niet alleen over de tram. Het eerste hoofdstuk is ontleend aan 'Losser omstreeks 1890' van de hand van Thea Evers (uitverkocht) en geeft een beschrijving van het dorp zoals het er in de tijd van de aanleg van de tramlijn uit heeft gezien. En in een ander hoofdstuk haalt Hans van Huizen herinneringen op aan de Gronausestraat van zijn jeugdjaren.
Over de door de N.V. Nederlandsch-Westfaalsche Stoomtram-Maatschappij (NWSM) aangelegde en door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) geëxploiteerde tramlijn Gronau-Glane-Losser-Oldenzaal-Denekamp is niet erg veel gepubliceerd. Wij hopen daarom dat het boek ook zijn weg zal vinden naar belangstellenden in tram- en (lokaal)spoorwegen buiten Losser. Een aanrader voor iedereen die in Twente geïnteresseerd is én voor de auteur die ook een dergelijk, op één plaats gericht streekboek wil schrijven.
2003 door G.W.Th. van Slageren
Het meisje in de Froenstraat … en andere Lossernaren
Foto´s: Norbert Klein
Tekst: Thea H. Evers-Evers (2005, 224 p.)
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid Norbert Klein een serie van meer dan honderd prachtige portretten van bekende en minder bekende inwoners van Losser, Overdinkel en De Lutte, die allemaal op hun eigen terrein een ´stukje´ geschiedenis van onze dorpsgemeenschappen vertegenwoordigen.
Thea Evers schreef de teksten bij de foto´s.
Omdat het boek al geruime tijd is uitverkocht, zijn de foto's en de bijbehorende teksten op deze website geplaatst.
2005 Foto's: Norbert Klein
Tekst: Thea H. Evers-Evers
Oet Dorp en Marke Losser 1993-2007... (2008, 172 p.)
Oet Dorp en Marke, het kwartaalschrift van de Historische Kring Losser, bestaat 15 jaar en verschijnt met ingang van de jaargang 2008 in een ander (groter en daardoor nog mooier) jasje.
Deze nieuwe start is gemarkeerd met de uitgave van een boek, met een bloemlezing uit de artikelen van de afgelopen vijftien jaren. Het boek telt 172 bladzijden en er zijn 106 foto’s in opgenomen. Het boek is samengesteld door de redactie van Oet Dorp en Marke Losser. Het is te beschouwen als aflevering 1 van de jaargang 2008 van dit tijdschrift. (Voor de inhoudsopgave zie aldaar).
Leden van de Historische Kring (ook degenen die zich in het jaar 2008 nog als lid aanmelden) krijgen het boek gratis aangeboden.
2008 Onder redactie van
Thea Evers-Evers, Andries Kuperus en Georg van Slageren

Monumenten van Losser
Het feit dat prof. E.H. ter Kuile in het in 1934 verschenen deel 'Twente' uit de reeks 'De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst' slechts drie pagina's aan de gemeente Losser besteedde deed de behoefte aan een meer uitgebreide beschrijving ontstaan. Een reeks van vijf boeken zou in de behoefte gaan voorzien. Dit eerste (en helaas tot nu toe ook laatste) deel bevat naast een uitgebreide inleiding, een beschrijving van de oude grensstenen en van de landweren, schansen en andere militaire objecten. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de adellijke huizen in de gemeente.

door L.H.M. Olde Meierink