Uitgaven van de Historische Kring Losser

Het Teylerhuis en zijn bewoners (1974) door L.G.Poorthuis Uitverkocht
Het Heininkshoes in Dorp Losser
In dit boekje wordt de geschiedenis van het Heininkshoes beschreven. Het Heininkshoes (Martinusplein 4) diende de opeenvolgende geslachten Assink, Lippers, Heinink, Winkelkotte en Ten Venne tot woonhuis. Deze families oefenden allen het beroep van smid uit. In aan de zuidzijde van het huis gelegen 'schoppe' was de smederij gevestigd. Dankzij een initiatief van de Historische Kring Losser werd dit pand, dat op de nominatie stond om afgebroken te worden, in 1974 gerestaureerd.
(1975) door H.Z. Scherphof-Bekker en L.H.M Olde Meierink Uitverkocht
Monumenten van Losser 1980 door L.H.M Olde Meierink € 10,00
Losser voorheen en thans II 1981 door C.J.A van Helvoort Uitverkocht
Losser voorheen en thans I (fotomechanische herdruk) 1996/
2001
door C.J.A van Helvoort € 10,00
St. Catharina-klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht op de Glaan 1983 door Adriaan Roelofs Uitverkocht
Grondstukken en bewoners van Dorp Losser omstreeks 1820/1832
Alle veldnamen, boerderijen, huizen, bewoners/eigenaren en daarbij een schat aan historische gegevens. onmisbaar standaardwerk voor idereen die geïteresseerd is in de geschiedenis van Dorp en Marke Losser.
1986/
1989
3 delen en map met kaarten Uitverkocht
Losser en zijn kerkdorpen in oude foto's deel I 1987 door Thea Evers-Evers Uitverkocht
Losser en zijn kerkdorpen in oude foto's deel II 1994 door Thea Evers-Evers Uitverkocht
Losser omstreeks 1890 1991 door Thea Evers-Evers Uitverkocht
In Losser is niets gebeurd... 1940-1945
De Tweede Wereldoorlog roept ook nu nog bij veel mensen emoties op, zeker bij hen die deze periode bewust hebben meegemaakt en daarbij ervaringen hebben opgedaan die ze nooit meer kwijt zijn geraakt.
Voor de naoorlogse generatie is vrijheid een vanzelfsprekende zaak. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat het vijf jaar lang heel anders is geweest. En met het gevoel van onmacht dat ons daarbij bekruipt en met de vraag ´hoe hebben mensen andere mensen zoiets kunnen aandoen´ weten we nog steeds geen raad.
Daarom is het belangrijk dat dit boek is verschenen.
Omdat het boek al geruime tijd is uitverkocht, is de tekst in augustus 2013 (in het kader van het project Plaatsen van herinnering) op deze website geplaatst. In een later stadium zullen wellicht ook de foto's en andere afbeeldingen worden toegevoegd.
1995 door J.J. Luizink Uitverkocht
De Schultinchof Losser 1996 door H.Z. Scherphof-Bekker en C.S.M. Meijerink-Hannink € 2,00
400 jaar Hervormden in Losser 1998 door Georg van Slageren € 10,00
Het Erve Beernink 2000 door H.Z. Scherphof-Bekker en C.S.M. Meijerink-Hannink Uitverkocht
H. Maria Geboorteparochie Losser 1902 - 2002 2002 door H. Bourgonje € 10,00
Op en om een klein stationnetje... 2003 door Georg van Slageren € 10,00
Het meisje in de Froenstraat … en andere Lossernaren
Foto´s: Norbert Klein
Tekst: Thea H. Evers-Evers (2005, 224 p.)
In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid Norbert Klein een serie van meer dan honderd prachtige portretten van bekende en minder bekende inwoners van Losser, Overdinkel en De Lutte, die allemaal op hun eigen terrein een ´stukje´ geschiedenis van onze dorpsgemeenschappen vertegenwoordigen.
Thea Evers schreef de teksten bij de foto´s.
Omdat het boek al geruime tijd is uitverkocht, zijn de foto's en de bijbehorende teksten op deze website geplaatst.
2005 Foto's: Norbert Klein
Tekst: Thea H. Evers-Evers
Uitverkocht
Oet Dorp en Marke Losser 1993-2007... (2008, 172 p.)
Oet Dorp en Marke, het kwartaalschrift van de Historische Kring Losser, bestaat 15 jaar en verschijnt met ingang van de jaargang 2008 in een ander (groter en daardoor nog mooier) jasje.
Deze nieuwe start is gemarkeerd met de uitgave van een boek, met een bloemlezing uit de artikelen van de afgelopen vijftien jaren. Het boek telt 172 bladzijden en er zijn 106 foto’s in opgenomen. Het boek is samengesteld door de redactie van Oet Dorp en Marke Losser. Het is te beschouwen als aflevering 1 van de jaargang 2008 van dit tijdschrift. (Voor de inhoudsopgave zie aldaar).
Leden van de Historische Kring (ook degenen die zich in het jaar 2008 nog als lid aanmelden) krijgen het boek gratis aangeboden.
2008 Onder redactie van
Thea Evers-Evers, Andries Kuperus en Georg van Slageren
Uitverkocht
Wonen aan de Strokappenweg 2008 door Frans Jacobs  (2008, 100 p.) € 10,00
Losser, Glane en Overdinkel ...nog niet eens zo lang geleden... 2009 teksten Thea Evers - Evers; fotobewerking Andries Kuperus (2009, 208 p.) € 10,00
De uitgaven zijn verkrijgbaar
bij de penningmeester
H. Dekkers
Ludgeruslaan 12
7581 DD Losser
tel 053 538 79 93

of Direct te bestellen! via e-mail