Privacyverklaring Historische Kring Losser (HKL)

Privacy

De HKL beschikt over een aantal persoonlijke gegevens van haar leden. Wij leggen u uit wat wij met deze gegevens doen. Als u nog vragen heeft na lezing van deze verklaring dan kunt u deze via onze website stellen of in ons lokaal in ‘t Lossers Hoes tijdens de vaste openingstijden.

Veiligheid

Alle persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zijn veilig bij ons. Wij verkopen deze gegevens niet en slechts enkele daartoe aangewezen bestuursleden hebben rechtstreeks toegang tot deze gegevens. Wij werken ook samen met andere partijen en in deze verklaring wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Die partijen hebben hun eigen privacy beleid en dragen daarvoor zelf verantwoordelijkheid, maar wij doen uiteraard ons best om goede afspraken te maken met betrekking tot uw gegevens. Als u meent dat er iets niet in orde is dan kunt u het ons laten weten.

Welke gegevens

Wij beschikken ten minste over uw achternaam, voorletter(s) of voornaam, (bezorg)adres – straat, huisnummer en eventuele toevoeging, postcode en plaats en voor leden buiten Nederland, het land waar men woont. Van leden die daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven beschikken wij ook over het email-adres en het bankrekeningnummer.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

De gegevens die wij van u hebben gekregen worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals:

Wat doen wij niet met uw gegevens

Wij verkopen uw gegevens nooit aan anderen. Ook stellen wij uw gegevens niet beschikbaar voor activiteiten die betrekking hebben op klant- en marktonderzoeken.

Wat als uw gegeven niet (meer) kloppen

Als uw gegevens niet (meer) kloppen (bij verhuizing of na overlijden) kunt u de wijzigingen doorgeven aan het secretariaat of aan de ledenadministratie. Na melding van overlijden van een lid worden zijn/haar gegevens gewist, tenzij men aangeeft dat bezorging van Oet Dorp en Marke voor het lopende jaar gewenst is. Dezelfde procedure wordt gevolgd bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het jaar. In elk geval worden de gegevens uit de actuele administratie direct verwijderd indien men dit wenst.

Wijzigingen

Als wij deze verklaring wijzigen zullen wij dit duidelijk vermelden op onze website en via onze digitale nieuwsbrief. U bent dan direct op de hoogte.