Over ons

Doelstelling Historische Kring Losser (HKL)

De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (met name van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van deze informatie in boeken en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities. Hierdoor blijft de kennis van het verleden actueel, toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en bewaard voor het nageslacht.

Wat doet de Historische Kring Losser (HKL)

"Dat is zo mooi van de Historische Kring Losser dat je steeds meer te weten komt van een dorp. Zo wordt een dorp steeds interessanter en boeiender."

Deze mooie woorden schreef een al jaren in Canada wonende Losserse aan de redactie van 'Oet Dorp en Marke'. De woorden zijn van belang voor iedereen die in Losser, Overdinkel en Glane geïnteresseerd is. Dat zijn de inwoners van die dorpen, maar ook oud-inwoners en anderen die met Losser een band hebben gekregen, die niet meer loslaat.

De Historische Kring Losser is opgericht in 1969 en heeft begin 2022 ruim 1100 leden.

De HKL heeft een eigen kantoorruimte in ’t Lossers hoes (Raadhuisplein 1 in Losser, zaal 1.25) .
In deze ruimte vinden de vergaderingen van het bestuur plaats, werken de werkgroepen van de HKL, bevindt zich een gevarieerde bibliotheek met boeken over Overijssel, Twente en de gemeente Losser en is er een leeshoek met historische bladen en alle periodieken van andere historische verenigingen uit de omgeving.

Onze kantoorruimte is geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 uur – 12.00 uur.

Aangezien er niet altijd iemand van de HKL aanwezig is in de kantoorruimte verzoeken wij u uw een bezoek per mail aan te geven bij de secretaris van de HKL (secretaris@historischekringlosser.nl) of telefonisch (06-15153058). Als u dan ook de reden van uw komst aangeeft, dan kunnen wij eventueel al iets voorbereiden.

Heeft u specifieke vragen met betrekking tot de fotocollectie, dan kunt u het beste een afspraak maken op dinsdag- of woensdagochtend. Dan zijn de “fotospecialisten” aanwezig.

 

De Historische Kring Losser stimuleert de belangstelling voor de geschiedenis van Dorp en Marke Losser vooral door:

 • de uitgave van “Oet Dorp en Marke”, een tijdschrift dat aan het eind van elk kwartaal verschijnt en bij alle leden wordt bezorgd. Naast korte “huishoudelijke” mededelingen staan in het tijdschrift bijdragen van vaste medewerkers en gastauteurs over heel verschillende onderwerpen, die altijd een raakvlak met de geschiedenis van onze omgeving hebben. Alle artikelen en uitgaves zijn ook via de index digitaal als PDF beschikbaar
 • het sturen van een nieuwsbrief naar leden en belangstellenden
 • het schrijven en uitgeven van boeken over de Losserse geschiedenis. Inmiddels zijn er al 29 boeken verschenen
 • het bijhouden van deze website
 • het bijhouden van een facebook pagina met dagelijks een oude foto
 • het organiseren van avonden voor leden/donateurs met een lezing en/of filmvoorstelling
 • een nieuwjaarsbijeenkomst met een inmiddels traditioneel geworden quiz met vragen aan de hand van dia’s
 • een uitstapje gekoppeld aan de jaarvergadering
 • een genealogie database - over de bewoners van de Dorp en Marke Losser en omgeving en daaraan gekoppeld de  Oet Dorp en Marke wiki
 • een puzzel pagina met digitale legpuzzels van montages van oude- en nieuwe foto’s.
 • een grote fotocollectie: De fotocollectie is grotendeels al gedigitaliseerd en wordt nu van informatie voorzien zoals de beschrijving, naam fotograaf, locatie waar de foto is gemaakt, copyrights
 • een nog grotere collectie bidprentjes. De al gescande prentjes (het zijn er eind januari 2022 al meer dan 31.000) zijn te bekijken via de website van de HKL
 • het organiseren van tentoonstellingen
 • het mede organiseren van de Open Monumentendag in Losser
 • het beheren en uitbouwen van een Historisch Archief
 • het beheren en uitbouwen van een Bibliotheek
 • het beheren en uitbouwen van een knipselarchief op thema
 • het beheren van een kaartenarchief