Basisschoolproject Tweede Wereldoorlog van de Historische Kring Losser

Op initiatief van Harry Dekkers, voormalig directeur van de Meester Snelschool en bestuurslid van de Historische Kring Losser (HKL), is de HKL in 2007 begonnen met een basisschoolproject over de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks werd een basisschool gevraagd of zij wilden deelnemen aan dit project.

Dit jaar neemt groep 7 en 8 van de openbare basisschool Het Kompas in Overdinkel deel aan het project.

Het project bestaat uit een les in de groep over de Tweede Wereldoorlog in de groep. Deze les wordt gegeven door twee leden van de HKL. In de les wordt verteld over wat er aan de oorlog voorafging, over de oorlog in Nederland en in Losser en over de Jodenvervolging.

Op donderdag 28 maart zijn deze groepen naar het Herinneringskamp Westerbork geweest. Ze kregen daar een film te zien over het kamp. In deze film wordt ook aandacht besteed aan de familie Zilversmit uit Losser. Deze Joodse familie had een slagerij in Losser en werd in 1943 afgevoerd naar Vught en via Westerbork later naar het concentratiekamp Sobibor waar het gezin is omgekomen.

Na de film brachten de leerlingen een bezoek aan het museum. Na afloop hiervan zijn ze met een gids naar het 3 km verderop liggend toenmalige kamp gegaan. De gids vertelde over de geschiedenis van het kamp, over de originele goederenwagons die er staan en waarmee de Joden en andere gevangenen werden vervoerd en ook bezoekt men een barak waar de gevangenen sliepen.

Voor de kinderen was het een heel indrukwekkend bezoek.

De gemeente Losser betaalt de kosten van het bezoek aan het herinneringskamp.

Op woensdag 3 april organiseerde het Oranje Comité de herdenking van Losser op de algemene begraafplaats aan de Bookholtlaan. De leerlingen van groep 7 en 8 waren hierbij ook aanwezig. Zij legden ieder een roos op het graf van de gesneuvelde oorlogsvlieger John Ingram.

Tijdens de gemeentelijke herdenking van de oorlogsslachtoffers bij het oorlogsmonument in Losser op 4 mei zullen ook enkele kinderen van de groep aanwezig zijn en namens alle kinderen uit de gemeente Losser bloemen leggen.

Steenfabriek De Werklust – Kerstexpositie

In Steenfabriek De Werklust is vanaf 16 december tot en met 7 jan de jaarlijkse prachtige kerststallen tentoonstelling. Op kerstavond 24 december is de traditionele lichtjesavond die je gezien moet hebben.

De HKL heeft, op basis van de 360 graden opnames van vorig jaar, een mooie interactief escapespel gemaakt, die zich afspeelt in de steenfabriek in kerstsfeer.

Deze kun je op je eigen computer of tablet spelen (telefoon is minder geschikt).

De escaperoom is beschikbaar via

Sinterklaas is bestolen

De HKL heeft voor de sinterklaastijd een mooie interactieve escaperoom gemaakt die zich afspeelt in de Oale Toorn in Losser. Deze kun je op je eigen computer of tablet spelen.

De escaperoom is beschikbaar via

Sinterklaas is bestolen
Sinterklaas was, om fit te bliijven, gaan zwemmen in ons mooie zwembad Brilmansdennen.

Echter zijn daarbij al zijn spullen gestolen.

De mijter, zijn staf, de mooie rode laarzen, zijn rode mantel en ook het grote boek zijn weg. De wijkagent is er meteen naar toegegaan en de zaak onderzocht.
Hij heeft aanwijzingen gevonden dat de spullen mogelijk zijn verstopt in de Oale Toorn.

Kunnen jullie Sinterklaas misschien helpen.

Vrijwilligers gezocht

Dit jaar is het al 20 jaar geleden dat het Laga evenement werd gehouden samen met Gronau. Voor de Laga was er een extra stichting Gidsen opgezet. Veel gidsen uit die tijd zijn helaas reeds overleden of op een respectabele leeftijd gekomen.

Tourist-info heeft aan de Historische Kring Losser gevraagd of zij behulpzaam kunnen zijn in het vinden van nieuwe gidsen.

Datzelfde geldt ook voor de meeste vrijwilligers van de HKL.

We zijn dus op zoek naar nieuwe aanwas van vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij ons werk.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • beheer en inrichting van onze bibliotheek
 • maken en controleren van fietsroutes / wandelroutes
 • bijhouden en digitaliseren van ons knipselarchief
 • beschrijven en lokaliseren van oude foto’s
 • inrichten van vitrines en informatiewanden
 • opzetten van tentoonstellingen
 • uitzoeken van stambomen en invoeren in de genealogiedatabase
 • beschrijven van bijzondere locaties (POIs)
 • bijdrage leveren aan onze Oet Dorpe en Marke wiki
 • optreden als gids voor:
 • Bemannen van ons verkooppunt tijdens evenementen
 • Bezorgen van het Oet Dorp en Marke tijdschrift eens in de 3 maanden
 • etc

Eigenlijk teveel om op te noemen. Dus als u interesse heeft in de historie van de Marke Losser en daar een steentje aan wilt bijdragen bent u van harte welkom.

U bepaald zelf hoeveel tijd u hieraan wilt en kunt besteden. Het blijft vrijwilligerswerk.

Loop anders een keertje binnen op dinsdag of woensdag ochtend en kijk vrijblijvend of dit iets voor u is.

Heeft u nog vragen of wilt u zich al aanmelden voor een gesprek stuur dan een email naar secretaris[at]historischekringlosser.nl

Niejoarsvisite

Op maandag 9 januari hield de Historische Kring Losser haar Niejoarsvisite in Grand Café Smit.

Bij binnenkomst ontvingen de aanwezig, die in groten getale waren gekomen, een kop koffie of thee met een knieperke, welke was gemaakt door Gerda Hogebrink.

De secretaris van de HKL, Dick Grovenstein, keek in zijn openingswoord terug op het afgelopen jaar. Door het opheffen van de coronamaatregelen was het voor de HKL mogelijk om na twee jaar haar activiteiten weer uit te voeren, zoals de ledenavonden, lezingen, het jaarlijks uitstapje, herdenkingen en kon men aanwezig zijn bij diverse evenementen.

Daarnaast heeft men op verzoek van de Jumbo de Jong Losser het tweede stickerboek over Dorp en Marke Losser gemaakt en heeft men de contouren van de schuilhut uit de Tweede Wereldoorlog in de Snippert weer zichtbaar gemaakt.

Het aantal bidprentjes op de website is weer toegenomen, evenals het aantal familienamen door de werkgroep genealogie.

Ook het basisschoolproject over de Tweede Wereldoorlog kon na twee jaar weer worden uitgevoerd. Naast een les in groep 7 van basisschool de Verrekijker is men met deze groep naar het herinneringscentrum Kamp Westerbork geweest. De leerlingen tevens aanwezig bij de herdenking van de bevrijding van Losser en bij de dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar zal dit project worden gehouden in groep 7-8 van de Saller.

Ook voor dit jaar staan de nodige activiteiten gepland. Zo zal men ook in 2023 een viermaal een Het Dorp en Marke ontvangen, zal het uitstapje in april plaatsvinden en zullen er ledenavonden worden gehouden. Op de dinsdagen zal de fotowerkgroep weer oude foto’s verbeteren en daar waar mogelijk beschrijven wat er op de foto staat afgebeeld.

Tot slot bracht hij samen met de aanwezigen een toost uit op het nieuwe jaar. Dit werd gedaan met een glas boerenjong’s, welke gemaakt was door Mieke Nijhof en Gerda Hogebrink.

Hierna konden de aanwezigen hun kennis over Losser toetsen tijdens een quiz, welke gemaakt was door Thea Evers en Jack Scholtens, aan de hand van prachtige historische foto’s. De winnaars gingen met een prijs in natura naar huis. 

Maar ook de andere leden gingen na deze gezellige avond tevreden huiswaarts.   

Kerstversieringen zijn zoek

Hackers hebben alle kerstversiering uit de dozen gehaald en verstopt in de Oale Toorn. Ook hebben ze allerlei hindernissen opgebouwd die ons momenteel tegenhouden alles terug te vinden. Kun jij ons helpen ? Ga jij de uitdaging aan, misschien kun je ook hulp vragen aan je (klein) kinderen. Je speelt het best op een computer of een tablet. Telefoon kan wel maar is wat klein.

Boek “In Losser is niets gebeurd”

Het boek “In Losser is niets gebeurd” over de getuigen, feiten en gebeurtenissen in 1940-1945 geschreven door J.J. Luizink is in 1996 door de HKL gepubliceerd.

Helaas is het boek reeds lange tijd uitverkocht.

In deze tijd is er weer veel vraag naar dit boek. Helaas hebben we geen digitaal exemplaar beschikbaar met foto’s maar de tekst is wel als PDF beschikbaar

HKL basisschoolproject Tweede Wereldoorlog

Al een aantal jaren organiseert de Historische Kring Losser (HKL) een project over de Tweede Wereldoorlog voor de basisscholen. Nu de coronamaatregelen beëindigd zijn, waardoor het project twee jaar lang geen doorgang kon vinden, is het weer mogelijk om het project uit te voeren in een bovenbouwgroep van een basisschool in de gemeente Losser. Dit jaar zal het project plaatsvinden in groep 7 van basisschool de Verrekijker.

Op donderdag 24 maart zullen twee vrijwilligers van de HKL een les aan de groep verzorgen, waarbij de nadruk ligt op het leven in Nederland en met name in Losser tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

De groep gaat op donderdag 31 maart een bezoek brengen aan het herinneringskamp Westerbork en het daarbij horende museum. Na een inleiding over het kamp en een film zullen de leerlingen aan de hand van een kijkwijzer het museum bezoeken. Daarna gaan ze naar het voormalig kampterrein en krijgen daar een rondleiding.

Het bezoek aan Westerbork is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de gemeente Losser.

Tevens zal de groep aanwezig zijn bij de herdenking van de bevrijding van Losser op de algemene begraafplaats aan de Bookholtlaan op maandag 4 april. 

Herdenking Henk Brinkgreve.

Op zaterdag 5 maart vond de door de Historische Kring Losser georganiseerde herdenking plaats van Henk Brinkgreve. De herdenking vond plaats bij het monument aan de Deppenbroekweg 8 in Losser. 

Henk Brinkgreve speelde een belangrijke rol in de oorlog. Hij was geheim agent en werd op 5 maart 1945 door een Nederlandse SS’er bij de boerderij, waar het monument staat, gedood. Mede dankzij zijn inzet en die van vele andere verzetsstrijders kunnen wij hier in vrijheid leven. Dit jaar beseffen we ons des te meer hoe belangrijk dit is. 

De herdenking werd geleid door de voorzitter van de Historische Kring Losser (HKL) de heer Chris Meekers. In zijn welkomstwoord gaf hij aan dat herdenkingen als deze erg belangrijk zijn, en vooral in de tijd waarin we nu leven. Ook de waarnemend burgemeester van Losser, de heer Kok, refereerde aan de situatie in Oekraïne. Namens de gemeente Losser legde de burgemeester een bloemstuk bij het monument. De heer Georg van Slageren voerde voor de HKL het woord. Hij vertelde over de rol van Henk Brinkgreve in de Tweede Wereldoorlog, waarna hij namens de stichting bloemen legde.

Annette Niessen-Brinkgreve legde samen met haar echtgenoot bloemen bij het monument, evenals een delegatie van het comité Veteranen Losser.

Met een twee minuten stilte en het spelen van het taptoe-signaal door de heer Henk Filipsen werd de plechtigheid afgesloten.

Tijdens de herdenking werd bekend gemaakt dat het monument ter nagedachtenis aan Henk Brinkgreve is opgenomen in de database van oorlogsmonumenten (https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten). 
Annette Niessen-Brinkgreve heeft ervoor geijverd dat het monument is opgenomen in deze data base.

De Herdenking van zaterdag 5 maart 2022 in het weekjournaal van RTV Losser

De aula in Overdinkel

Op 18 oktober 2021 stond er in dagblad Tubantia een artikel over de aula van de RK Begrafenisvereniging Overdinkel. Dit gebouw werd in 1931 gebouwd als bewaarschool voor kleuters uit de Gerardus Majella-parochie. Anno 2021 dreigt leegstand en op termijn is zelfs het behoud van het gebouw aan de Hoofdstraat onzeker.

Verbazingwekkend was de mededeling in het artikel dat de aula geen gemeentelijk monument is, dit in tegenstelling tot de Protestantse Kerk en pastorie en de RK Gerardus Majella kerk. Beide gebouwen dateren uit dezelfde tijd als de aula.

De Historische Kring Losser, de Dorpsraad Overdinkel en Stichting Bruisend Overdinkel hebben naar aanleiding van dit artikel de gemeentelijke monumentencommissie verzocht een aanvraag in te dienen bij het College van B&W van de gemeente Losser voor plaatsing van het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst.

Via een motie in de gemeenteraad is voorgesteld de aula op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Deze motie is door alle politieke partijen in de gemeenteraad aangenomen en onderschreven door het College van B&W.

Het gebouw is in 1931 gebouwd om dienst te doen als bewaarschool. De jongste leerlingen waren tot die tijd ondergebracht in het RK-verenigingsgebouw Concordia. In 1929 werd er echter aangegeven dat dit niet langer voortgezet kon worden aangezien het verenigingsgebouw eertijds als patronaatszaal zou dienen. Wijlen pastoor ter Laak had al plannen gemaakt voor de bouw van een bewaarschool. De school moest een plek krijgen tussen de RK-kerk en het zusterklooster.

Voor de bouw werd een half jaar bij de parochianen gecollecteerd. Ook giften van weldoeners werden in dank aanvaard.

In het Overijsselsch dagblad van 13 maart 1931 staat dat de bouw van een bewaarschool in Overdinkel door architect C. Hardeman is aanbesteed aan de laagste inschrijver. Dit waren Maas en Zoon uit Overdinkel die het gebouw hebben gebouwd voor f. 8558,00 en het schilderwerk werd gegund aan Schilderwerk Hesselink uit Overdinkel voor f. 300,00.

Maker: Y. Attema
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Gemaakt op: 1 december 1982
Plaatsindicatie: Hoofdstraat 72, Overdinkel, Overijssel, Nederland

Eind augustus 1931 werd de bewaarschool geopend en kreeg als naam de Heilige Theresia kleuterschool. Ruim zeventig kinderen uit het dorp gingen er toen naar school. Zusters van de congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart namen de zorg op zich. Zij verzorgden ook het lager onderwijs aan de Gerardus Majella jongens- en meisjesschool welke tegenover de kleuterschool aan de Hoofdstraat stond.

Het gebouw heeft dienstgedaan als school tot dat in januari 1982 de nieuwe RK-lagere school, de Pax Christi school, wordt geopend. Het gebouw staat dan enige tijd leeg. In 1986 wordt de RK- begrafenisvereniging de huurder van het gebouw, destijds nog eigendom van de voormalige Gerardus Majella-parochie, en is tot op de dag van vandaag nog in gebruik als aula.

Het gebouw ziet er zowel van binnen als van buiten nog uit zoals het in 1931 is gebouwd. Er zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. Het gebouw heeft voor veel inwoners een historische en emotionele waarde. Dit is mede de reden voor de aanvraag tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Met de plaatsing op deze lijst kan worden voorkomen dat het gebouw ooit wordt gesloopt. De aanvraag is inmiddels ingediend bij het College van B&W.